STRONA GŁÓWNA » REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 4 z 5

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 10 stycznia 2020 r. - godz. 09:51

Link do ostatniej wersji artykułu: REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Długosiodło

  1. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
  2. Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Długosiodło

WÓJT
SKARBNIK
GMINY
WYDZIAŁ
FINANSOWO
BUDŻETOWY
SEKRETARZ
GMINY
WYDZIAŁ
ORGANIZACYJNY
ZASTĘPCA
WÓJTA
RADCA
PRAWNY
ST. DS. KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ
ST. DS. OBRONNYCH
I EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
STANOWOSKO
DS. PŁAC
STANOWOSKO
DS. OŚWIATY I KADR
STANOWOSKO
DS. INFORMATYKI
STRAŻE
POŻARNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 679

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe