Zarządzenie nr: 0050.62.2019 z dnia 15 maja 2019 roku

Dodano: 10 stycznia 2020 r. - godz. 09:28

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.62.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.506 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Długosiodło stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 01 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-05-14 godz. 12:23

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 725 119

Liczba pojedynczych informacji:
3 286

Liczba plików (załączników):
5 695

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe