Informacja o zmianie zasad zamieszczania informacji o zamówieniach publicznych od 2021 roku

Postępowania powyżej 130 tys. zł

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 tys. zł prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Założenie konta do korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00

Postępowania poniżej 130 tys. zł

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 tys. zł mogą być prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

Wykonawcy mogą nadal składać oferty w formie papierowej. Dopuszcza się składanie ofert poprzez wskazany w postępowaniu adres mailowy zamawiającego lub poprzez adres ePUAP zamawiającego.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą Platformy zakupowej. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Założenie konta do korzystania z Platformy jest bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00

ID 272

Tytuł:

Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Data i czas dodania:

11 grudnia 2020 r. - godz. 14:34

Termin składania ofert:

30 grudnia 2020 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

15 stycznia 2021 r. - godz. 13:26

Termin otwarcia ofert:

30 grudnia 2020 r. - godz. 10:15

ID 271

Tytuł:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

26 listopada 2020 r. - godz. 15:21

Termin składania ofert:

07 grudnia 2020 r. - godz. 11:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

14 grudnia 2020 r. - godz. 15:15

Termin otwarcia ofert:

07 grudnia 2020 r. - godz. 11:15

ID 270

Tytuł:

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 120.000 litrów ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

26 listopada 2020 r. - godz. 15:15

Termin składania ofert:

07 grudnia 2020 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

17 grudnia 2020 r. - godz. 15:08

Termin otwarcia ofert:

07 grudnia 2020 r. - godz. 10:15

ID 269

Tytuł:

Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Data i czas dodania:

25 listopada 2020 r. - godz. 18:27

Termin składania ofert:

11 grudnia 2020 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

11 grudnia 2020 r. - godz. 13:58

Termin otwarcia ofert:

11 grudnia 2020 r. - godz. 10:15

ID 268

Tytuł:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

usługi

Data i czas dodania:

24 listopada 2020 r. - godz. 15:45

Termin składania ofert:

03 grudnia 2020 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

17 grudnia 2020 r. - godz. 15:03

Termin otwarcia ofert:

03 grudnia 2020 r. - godz. 12:15

ID 267

Tytuł:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

usługi

Data i czas dodania:

28 października 2020 r. - godz. 15:32

Termin składania ofert:

06 listopada 2020 r. - godz. 09:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

30 listopada 2020 r. - godz. 15:58

Termin otwarcia ofert:

06 listopada 2020 r. - godz. 09:15

ID 266

Tytuł:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długosiodło ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

usługi

Data i czas dodania:

12 października 2020 r. - godz. 15:37

Termin składania ofert:

20 października 2020 r. - godz. 09:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

28 października 2020 r. - godz. 11:08

Termin otwarcia ofert:

20 października 2020 r. - godz. 09:15

ID 265

Tytuł:

Dostawa artykułów żywnościowych ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

17 września 2020 r. - godz. 14:34

Termin składania ofert:

28 września 2020 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

06 października 2020 r. - godz. 15:51

Termin otwarcia ofert:

28 września 2020 r. - godz. 10:15

ID 264

Tytuł:

Dostawa artykułów żywnościowych ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

01 września 2020 r. - godz. 12:24

Termin składania ofert:

09 września 2020 r. - godz. 10:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

10 września 2020 r. - godz. 13:40

Termin otwarcia ofert:

09 września 2020 r. - godz. 10:15

ID 263

Tytuł:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Blochy  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Data i czas dodania:

28 sierpnia 2020 r. - godz. 14:08

Termin składania ofert:

18 września 2020 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

01 października 2020 r. - godz. 21:06

Termin otwarcia ofert:

18 września 2020 r. - godz. 12:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-09-27 godz. 15:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
5 986 777

Liczba pojedynczych informacji:
3 748

Liczba plików (załączników):
6 542

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe