ID 243

Tytuł:

Dostawa żwiru (pospółki drogowej) w ilości 5000 ton ←

Status:

Aktualny (nie upłynął termin składania ofert)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

21 marca 2019 r. - godz. 16:08

Termin składania ofert:

29 marca 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

nie modyfikowano

Termin otwarcia ofert:

29 marca 2019 r. - godz. 12:15

ID 242

Tytuł:

Świadczenie usługi dostępu do internetu ←

Status:

Aktualny (nie upłynął termin składania ofert)

Rodzaj zamówienia:

usługi

Data i czas dodania:

13 marca 2019 r. - godz. 15:09

Termin składania ofert:

25 marca 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

19 marca 2019 r. - godz. 16:07

Termin otwarcia ofert:

25 marca 2019 r. - godz. 12:15

ID 241

Tytuł:

Rozbudowa oczyszczani ścieków ←

Status:

Aktualny (nie upłynął termin składania ofert)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Data i czas dodania:

12 marca 2019 r. - godz. 16:12

Termin składania ofert:

28 marca 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

nie modyfikowano

Termin otwarcia ofert:

28 marca 2019 r. - godz. 12:15

ID 240

Tytuł:

Przebudowa drogi gminnej ←

Status:

W trakcie rozpatrywania (upłynął termin składania ofert)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Data i czas dodania:

19 lutego 2019 r. - godz. 16:05

Termin składania ofert:

06 marca 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

05 marca 2019 r. - godz. 14:40

Termin otwarcia ofert:

06 marca 2019 r. - godz. 12:15

ID 239

Tytuł:

Dostawa żwiru (pospółki drogowej) na remonty bieżące nawierzchni dróg ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

14 lutego 2019 r. - godz. 15:48

Termin składania ofert:

22 lutego 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

25 lutego 2019 r. - godz. 11:37

Termin otwarcia ofert:

22 lutego 2019 r. - godz. 12:15

ID 238

Tytuł:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Data i czas dodania:

11 lutego 2019 r. - godz. 15:26

Termin składania ofert:

01 marca 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

05 marca 2019 r. - godz. 14:27

Termin otwarcia ofert:

01 marca 2019 r. - godz. 12:15

ID 237

Tytuł:

Dostawa artykułów żywnościowych ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

09 stycznia 2019 r. - godz. 13:40

Termin składania ofert:

17 stycznia 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

29 stycznia 2019 r. - godz. 10:51

Termin otwarcia ofert:

17 stycznia 2019 r. - godz. 12:15

ID 236

Tytuł:

Dostawa artykułów żywnościowych ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

14 grudnia 2018 r. - godz. 16:08

Termin składania ofert:

27 grudnia 2018 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

07 stycznia 2019 r. - godz. 12:55

Termin otwarcia ofert:

27 grudnia 2018 r. - godz. 12:15

ID 235

Tytuł:

Dostawy oleju opałowego lekkiego ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

13 grudnia 2018 r. - godz. 15:26

Termin składania ofert:

21 grudnia 2018 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

11 stycznia 2019 r. - godz. 15:15

Termin otwarcia ofert:

21 grudnia 2018 r. - godz. 12:15

ID 234

Tytuł:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Data i czas dodania:

12 grudnia 2018 r. - godz. 15:51

Termin składania ofert:

03 stycznia 2019 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

31 stycznia 2019 r. - godz. 12:26

Termin otwarcia ofert:

03 stycznia 2019 r. - godz. 12:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-03-21 godz. 16:09

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 672 989

Liczba pojedynczych informacji:
2 691

Liczba plików (załączników):
4 277