STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
7560 dodano plik [4096] zamówienia publiczne [234] siwz.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:54:04
7559 dodano plik [4095] zamówienia publiczne [234] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2018-12-12 15:54:04
7558 dodano zamówienia publiczne [234] Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosi... Radosław Michalak 2018-12-12 15:51:29
7557 dodano plik [4094] baza plików [23] Pożyczki_092018.pdf Radosław Michalak 2018-12-12 15:43:29
7556 dodano plik [4093] baza plików [23] Oświadczenie_gwarancje_i_poręczenia.pdf Radosław Michalak 2018-12-12 15:43:29
7555 dodano plik [4092] baza plików [23] opinie_rio.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:40:53
7554 dodano plik [4091] baza plików [23] sprawozdania_budżetowe.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:39:23
7553 dodano plik [4090] baza plików [23] sprawozdanie_roczne_z_wykonania_budżetu_2017.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:36:27
7552 dodano plik [4089] baza plików [23] sprawozdanie_roczne_z_wykonania_budżetu_2016.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:36:27
7551 dodano plik [4088] baza plików [23] wpf_2018_aktualna.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:34:35
7550 dodano plik [4087] baza plików [23] wpf_2018_pierwotna.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:34:35
7549 dodano plik [4086] baza plików [23] uchwała_budżetowa_aktualna.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:31:16
7548 dodano plik [4085] baza plików [23] uchwała_budżetowa_pierwotna.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:31:16
7547 dodano plik [4084] baza plików [23] uchwały_o_emisji_obligacji.zip Radosław Michalak 2018-12-12 15:31:16
7546 dodano strony informacyjne [23] Informacje finansowe Radosław Michalak 2018-12-12 15:24:11
7545 opublikowano aktualności [239] Informacja o II Sesji Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2018-12-11 09:14:23
7544 dodano aktualności [239] Informacja o II Sesji Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2018-12-11 09:14:14
7543 dodano strony informacyjne [22] REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Radosław Michalak 2018-12-07 16:10:14
7542 dodano plik [4083] baza plików [22] 20-1-rdf.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:59:33
7541 dodano plik [4082] baza plików [22] 19-1-prospreco.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:58:21
7540 dodano plik [4081] baza plików [22] 18-1-zgk-dlugosiodlo.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:56:39
7539 dodano plik [4080] baza plików [22] 17-1-partner.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:54:31
7538 dodano plik [4079] baza plików [22] 16-1-morka.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:52:39
7537 dodano plik [4078] baza plików [22] 15-1-czyscioch.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:50:47
7536 dodano plik [4077] baza plików [22] 14-1-nord.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:48:27
7535 dodano plik [4076] baza plików [22] 13-1-ekopartner.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:46:57
7534 dodano plik [4075] ogłoszenia [170] Komunikat.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:43:34
7533 dodano plik [4074] baza plików [22] 12-1-ut-grzybowski.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:39:00
7532 dodano plik [4073] baza plików [22] 11-2-jurant-gm-bb.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:36:18
7531 dodano plik [4072] baza plików [22] 11-1-jurant-sm-jb.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:36:18
7530 dodano plik [4071] baza plików [22] 10-1-batory.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:33:21
7529 dodano plik [4070] baza plików [22] 9-1-partner.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:31:04
7528 zmiana opisu pliku [4067] baza plików [22] 7-1-pgk-wegrow.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:29:00
7527 dodano plik [4069] baza plików [22] 8-2-ekom.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:23:40
7526 dodano plik [4068] baza plików [22] 8-1-ekom.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:23:40
7525 dodano plik [4067] baza plików [22] 7-1-pgk-wegrow.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:20:44
7524 dodano plik [4066] baza plików [22] 6-1-veolia.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:14:54
7523 dodano plik [4065] baza plików [22] 5-1-sita.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 15:10:54
7522 dodano plik [4064] baza plików [22] 4-2-czyscioch-bis.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:55:26
7521 dodano plik [4063] baza plików [22] 4-1-czyscioch.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:55:26
7520 dodano plik [4062] baza plików [22] 3-1-zgk-ostrow-maz.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:51:10
7519 dodano plik [4061] baza plików [22] 2-1-mpk-ostroleka.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:48:45
7518 dodano plik [4060] baza plików [22] 1-3-blysk-bis.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:43:44
7517 dodano plik [4059] baza plików [22] 1-2-blysk-bis.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:43:44
7516 dodano plik [4058] baza plików [22] 1-1-blysk-bis.pdf Radosław Michalak 2018-12-07 14:43:44
7515 zmodyfikowano strony informacyjne [16] JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Radosław Michalak 2018-12-07 10:17:21
7514 dodano plik [4057] zamówienia publiczne [233] siwz.zip Radosław Michalak 2018-12-05 15:55:11
7513 dodano plik [4056] zamówienia publiczne [233] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2018-12-05 15:55:11
7512 dodano zamówienia publiczne [233] Rozbudowa oczyszczalni ścieków Radosław Michalak 2018-12-05 15:53:20
7511 opublikowano obwieszczenia [189] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Radosław Michalak 2018-12-05 11:24:02
7510 dodano plik [4055] obwieszczenia [189] obwieszczenie_linia_kolejowa_03_12_2018.pdf Radosław Michalak 2018-12-05 11:23:53
7509 dodano obwieszczenia [189] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Radosław Michalak 2018-12-05 11:23:24
7508 opublikowano ogłoszenia [174] Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Radosław Michalak 2018-12-04 16:14:38
7507 dodano plik [4054] ogłoszenia [174] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2018-12-04 16:14:28
7506 dodano ogłoszenia [174] Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Radosław Michalak 2018-12-04 16:13:46
7505 opublikowano ogłoszenia [173] Zaproszenie do złożenia oferty Radosław Michalak 2018-11-30 13:35:33
7504 opublikowano ogłoszenia [172] Zaproszenie do złożenia ofert Radosław Michalak 2018-11-30 13:35:26
7503 dodano ogłoszenia [173] Zaproszenie do złożenia oferty Radosław Michalak 2018-11-30 13:35:16
7502 dodano plik [4053] baza plików [laczka_dzialka.jpg] laczka_dzialka.jpg Radosław Michalak 2018-11-30 13:28:15
7501 dodano ogłoszenia [172] Zaproszenie do złożenia ofert Radosław Michalak 2018-11-30 12:59:54
7500 opublikowano ogłoszenia [171] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Radosław Michalak 2018-11-28 15:22:31
7499 dodano plik [4052] ogłoszenia [171] ogłoszenie_kierownik_GOPS.pdf Radosław Michalak 2018-11-28 15:17:12
7498 dodano ogłoszenia [171] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Radosław Michalak 2018-11-28 15:16:28
7497 dodano strony informacyjne [21] RADA GMINY (KADENCJA 2018-2023) Radosław Michalak 2018-11-27 13:30:45
7496 zmodyfikowano strony informacyjne [19] RADA GMINY W STRUKTURZE WYBORCZEJ Radosław Michalak 2018-11-27 13:08:25
7495 opublikowano ogłoszenia [170] Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag Radosław Michalak 2018-11-23 15:15:05
7494 dodano plik [4051] ogłoszenia [170] Oferta.pdf Radosław Michalak 2018-11-23 15:14:55
7493 dodano ogłoszenia [170] Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag Radosław Michalak 2018-11-23 15:14:02
7492 opublikowano obwieszczenia [188] Zawiadomienie Starosty Powiaty Wyszkowskiego Radosław Michalak 2018-11-20 15:24:00
7491 dodano plik [4050] obwieszczenia [188] zawiadomienia.pdf Radosław Michalak 2018-11-20 15:23:49
7490 dodano obwieszczenia [188] Zawiadomienie Starosty Powiaty Wyszkowskiego Radosław Michalak 2018-11-20 15:23:12
7489 zmodyfikowano zamówienia publiczne [232] Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 2000 ton Radosław Michalak 2018-11-15 15:49:24
7488 dodano plik [4049] zamówienia publiczne [232] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2018-11-15 15:49:07
7487 opublikowano ogłoszenia [169] Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Radosław Michalak 2018-11-14 15:48:27
7486 dodano plik [4048] ogłoszenia [169] Ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2018-11-14 15:48:18
7485 dodano ogłoszenia [169] Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Radosław Michalak 2018-11-14 15:47:32
7484 opublikowano aktualności [238] Informacja o I Sesji nowo wybranej Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2018-11-13 13:37:21
7483 dodano plik [4047] aktualności [238] długoiodło_sesja_nr_1.pdf Radosław Michalak 2018-11-13 13:37:10
7482 dodano aktualności [238] Informacja o I Sesji nowo wybranej Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2018-11-13 13:36:41
7481 opublikowano aktualności [237] Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2018-11-13 13:10:37
7480 dodano aktualności [237] Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2018-11-13 13:10:19
7479 opublikowano obwieszczenia [187] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2018-11-13 12:56:20
7478 dodano plik [4046] obwieszczenia [187] obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2018-11-13 12:56:11
7477 dodano obwieszczenia [187] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2018-11-13 12:55:32
7476 opublikowano aktualności [236] Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radosław Michalak 2018-11-10 14:29:12
7475 dodano aktualności [236] Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radosław Michalak 2018-11-10 14:29:06
7474 opublikowano aktualności [235] Ćwiczenie RENEGADE 14-15 listopada 2018 r. Radosław Michalak 2018-11-10 10:00:34
7473 dodano aktualności [235] Ćwiczenie RENEGADE 14-15 listopada 2018 r. Radosław Michalak 2018-11-10 10:00:27
7472 dodano plik [4045] zamówienia publiczne [232] protokol.pdf Radosław Michalak 2018-11-09 20:05:18
7471 opublikowano aktualności [234] Informacja o jednorazowej zmianie godzin pracy Radosław Michalak 2018-11-08 15:05:10
7470 dodano aktualności [234] Informacja o jednorazowej zmianie godzin pracy Radosław Michalak 2018-11-08 15:05:02
7469 opublikowano informacje [45] Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2018-11-06 08:37:12
7468 dodano informacje [45] Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2018-11-06 08:37:02
7467 dodano plik [4044] zamówienia publiczne [232] siwz.zip Radosław Michalak 2018-10-31 16:07:07
7466 dodano plik [4043] zamówienia publiczne [232] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2018-10-31 16:07:07
7465 dodano zamówienia publiczne [232] Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 2000 ton Radosław Michalak 2018-10-31 16:04:59
7464 opublikowano obwieszczenia [186] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Radosław Michalak 2018-10-31 12:54:17
7463 dodano plik [4042] obwieszczenia [186] obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2018-10-31 12:54:07
7462 dodano obwieszczenia [186] Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Radosław Michalak 2018-10-31 12:53:35
7461 zmodyfikowano zamówienia publiczne [231] Dowóz uczniów do szkół Radosław Michalak 2018-10-26 14:37:34

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-12 godz. 15:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 561 092

Liczba pojedynczych informacji:
2 522

Liczba plików (załączników):
4 049