STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
14593 opublikowano wybory [118] Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu Radosław Michalak 2023-10-04 16:15:58
14592 dodano plik [7287] baza plików [118] info_o_spos_glos_sejm-senat.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 16:15:25
14591 dodano wybory [118] Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu Radosław Michalak 2023-10-04 16:14:40
14590 opublikowano wybory [117] Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu Radosław Michalak 2023-10-04 16:12:18
14589 dodano plik [7286] baza plików [117] info_o_spos_glos-referend.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 16:12:11
14588 dodano wybory [117] Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu Radosław Michalak 2023-10-04 16:11:47
14587 dodano plik [7285] uchwały [1715] xlii-504-2023.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 12:04:15
14586 dodano plik [7284] uchwały [1716] xlii-502-2023_zal_2.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 12:02:16
14585 dodano plik [7283] uchwały [1716] xlii-502-2023_zal_1.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 12:02:16
14584 dodano plik [7282] uchwały [1716] xlii-502-2023.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 12:02:16
14583 dodano uchwały [1716] Uchwała Nr XLII/502/2023 Radosław Michalak 2023-10-04 11:58:40
14582 dodano zarządzenia [720] Zarządzenie Nr 96/2023 Radosław Michalak 2023-10-04 09:19:49
14581 opublikowano wybory [116] Postanowienie Nr 94/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 października 2023 r. Radosław Michalak 2023-10-04 09:00:55
14580 dodano plik [7281] baza plików [116] postanowienie_94-2023.pdf Radosław Michalak 2023-10-04 09:00:42
14579 dodano wybory [116] Postanowienie Nr 94/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 2 października 2023 r. Radosław Michalak 2023-10-04 09:00:00
14578 dodano plik [7280] ogłoszenia [297] Zał_3_oświadczenie.docx Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14577 dodano plik [7279] ogłoszenia [297] Zał_2_oświadczenie.docx Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14576 dodano plik [7278] ogłoszenia [297] Zał_1_zgoda_współwłaścicieli.docx Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14575 dodano plik [7277] ogłoszenia [297] wniosek_o_wypłatę_dotacji.docx Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14574 dodano plik [7276] ogłoszenia [297] wniosek_o_udzielenie_dotacji.docx Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14573 dodano plik [7275] ogłoszenia [297] uchwała_zasady_udzielenia_10.pdf Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14572 dodano plik [7274] ogłoszenia [297] ogłoszenie_nabór.pdf Radosław Michalak 2023-10-03 09:07:33
14571 opublikowano ogłoszenia [297] Ogłoszenie o dofinansowaniu Radosław Michalak 2023-10-03 08:58:10
14570 dodano ogłoszenia [297] Ogłoszenie o dofinansowaniu Radosław Michalak 2023-10-03 08:57:26
14569 opublikowano obwieszczenia [451] Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Radosław Michalak 2023-10-02 15:57:51
14568 dodano plik [7273] obwieszczenia [451] WI-I.747.4.2.2023.DW.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 15:57:39
14567 dodano obwieszczenia [451] Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Radosław Michalak 2023-10-02 15:57:18
14566 dodano zarządzenia [719] Zarządzenie Nr 114/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 14:07:51
14565 dodano zarządzenia [718] Zarządzenie Nr 113/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 14:07:06
14564 dodano plik [7272] zarządzenia [717] 0050-98-2023_zal_2.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 14:00:23
14563 dodano plik [7271] zarządzenia [717] 0050-98-2023_zal_1.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 14:00:23
14562 dodano zarządzenia [717] Zarządzenie Nr 112/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:58:40
14561 dodano zarządzenia [716] Zarządzenie Nr 110/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:56:17
14560 dodano zarządzenia [715] Zarządzenie Nr 95/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:53:04
14559 dodano zarządzenia [714] Zarządzenie Nr 100/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:52:36
14558 dodano zarządzenia [713] Zarządzenie Nr 101/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:52:05
14557 dodano zarządzenia [712] Zarządzenie Nr 103/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:51:33
14556 dodano zarządzenia [711] Zarządzenie Nr 104/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:50:56
14555 dodano zarządzenia [710] Zarządzenie Nr 105/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:39:24
14554 dodano plik [7270] zarządzenia [709] 0050-98-2023_zal_2.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 13:34:13
14553 dodano plik [7269] zarządzenia [709] 0050-98-2023_zal_1.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 13:34:13
14552 dodano zarządzenia [709] Zarządzenie Nr 98/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:32:39
14551 dodano zarządzenia [708] Zarządzenie Nr 97/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 13:17:36
14550 dodano uchwały [1715] Uchwała Nr XLII/504/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 12:49:53
14549 zmodyfikowano uchwały [1714] Uchwała Nr XLII/503/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 12:44:39
14548 dodano plik [7268] uchwały [1714] xlii-503-2023_zal_5.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14547 dodano plik [7267] uchwały [1714] xlii-503-2023_zal_4.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14546 dodano plik [7266] uchwały [1714] xlii-503-2023_zal_3.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14545 dodano plik [7265] uchwały [1714] xlii-503-2023_zal_2a.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14544 dodano plik [7264] uchwały [1714] xlii-503-2023_zal_2.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14543 dodano plik [7263] uchwały [1714] xlii-503-2023_zal_1.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14542 dodano plik [7262] uchwały [1714] xlii-503-2023.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 12:42:05
14541 dodano uchwały [1714] Uchwała Nr XLII/503/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 12:38:26
14540 dodano zarządzenia [707] Zarządzenie Nr 109/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 11:26:02
14539 dodano zarządzenia [706] Zarządzenie Nr 108/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 11:25:32
14538 dodano zarządzenia [705] Zarządzenie Nr 107/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 11:24:59
14537 dodano zarządzenia [704] Zarządzenie Nr 106/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 11:24:20
14536 dodano plik [7261] zarządzenia [703] 0050-99-2023_uzasadnienie.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:13:33
14535 dodano plik [7260] zarządzenia [703] 0050-99-2023_zal_4.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:12:58
14534 dodano plik [7259] zarządzenia [703] 0050-99-2023_zal_3.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:12:58
14533 dodano plik [7258] zarządzenia [703] 0050-99-2023_zal_2.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:12:58
14532 dodano plik [7257] zarządzenia [703] 0050-99-2023_zal_1.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:12:58
14531 dodano zarządzenia [703] Zarządzenie Nr 99/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 11:11:59
14530 dodano plik [7256] zarządzenia [702] 0050-92-2023_uzasadnienie.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:05:46
14529 dodano plik [7255] zarządzenia [702] 0050-92-2023_zal.pdf Radosław Michalak 2023-10-02 11:04:53
14528 dodano zarządzenia [702] Zarządzenie Nr 92/2023 Radosław Michalak 2023-10-02 11:04:26
14527 opublikowano wybory [115] Postanowienie Nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 29 września 2023 r. Radosław Michalak 2023-09-29 15:21:48
14526 dodano plik [7254] baza plików [115] 1696041027_post-nr-83-pierwsze-posiedzenia-kw-ii.pdf Radosław Michalak 2023-09-29 15:21:27
14525 dodano wybory [115] Postanowienie Nr 83/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 29 września 2023 r. Radosław Michalak 2023-09-29 15:21:07
14524 opublikowano informacje [170] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2023-09-29 15:16:35
14523 dodano plik [7253] informacje [170] mpzp.pdf Radosław Michalak 2023-09-29 15:16:21
14522 dodano plik [7252] informacje [170] mapa.pdf Radosław Michalak 2023-09-29 15:16:21
14521 dodano plik [7251] informacje [170] fotomapa.pdf Radosław Michalak 2023-09-29 15:16:21
14520 dodano plik [7250] informacje [170] wykaz.pdf Radosław Michalak 2023-09-29 15:16:21
14519 zmodyfikowano informacje [170] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2023-09-29 15:13:32
14518 dodano informacje [170] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Radosław Michalak 2023-09-29 15:11:49
14517 opublikowano informacje [169] Informacja ws. szczepionki przeciw grypie Radosław Michalak 2023-09-27 12:04:07
14516 dodano informacje [169] Informacja ws. szczepionki przeciw grypie Radosław Michalak 2023-09-27 12:04:01
14515 opublikowano informacje [168] Informacja o nieuczciwych firmach oferujących usługi w ramach programu Czyste Powietrze Radosław Michalak 2023-09-27 12:01:48
14514 opublikowano wybory [114] Postanowienie NR 79/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 22 września 2023 r. Radosław Michalak 2023-09-22 15:19:24
14513 dodano plik [7249] baza plików [114] Postanowienie_komisarza_II_o_ObKW_20230922_1226.pdf Radosław Michalak 2023-09-22 15:19:13
14512 dodano wybory [114] Postanowienie NR 79/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 22 września 2023 r. Radosław Michalak 2023-09-22 15:18:48
14511 dodano informacje [168] Informacja o nieuczciwych firmach oferujących usługi w ramach programu Czyste Powietrze Radosław Michalak 2023-09-22 14:21:48
14510 opublikowano obwieszczenia [450] Obwieszczenie OKW Nr 292 w Długosiodle Radosław Michalak 2023-09-20 16:52:41
14509 dodano plik [7248] obwieszczenia [450] Obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2023-09-20 16:52:35
14508 dodano obwieszczenia [450] Obwieszczenie OKW Nr 292 w Długosiodle Radosław Michalak 2023-09-20 16:52:16
14507 opublikowano obwieszczenia [449] Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Radosław Michalak 2023-09-20 16:00:14
14506 dodano plik [7247] obwieszczenia [449] Obwieszczenie_o_odstąpieniu_od_sooś.pdf Radosław Michalak 2023-09-20 16:00:05
14505 dodano obwieszczenia [449] Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Radosław Michalak 2023-09-20 15:59:40
14504 dodano plik [7246] zamówienia publiczne [291] Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf Radosław Michalak 2023-09-20 15:57:28
14503 dodano zamówienia publiczne [291] Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Długosiodło Radosław Michalak 2023-09-20 15:56:51
14502 zmodyfikowano zamówienia publiczne [289] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2023-09-19 13:46:42
14501 dodano plik [7245] zamówienia publiczne [289] Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf Radosław Michalak 2023-09-19 13:46:25
14500 opublikowano wybory [113] Informacje ws. funkcji "mąż zaufania" Radosław Michalak 2023-09-19 13:40:43
14499 dodano plik [7244] baza plików [113] 1686153635_wzór-zaświadczenia-dla-męża-zaufania-który-spełnił-warunki-niezbędne-do-wypłaty-diety.pdf Radosław Michalak 2023-09-19 13:40:33
14498 dodano plik [7243] baza plików [113] Uchwała_Nr_67_2023_wzór_zaświadczenia_dla_męża_zaufania_usprawiedliwiającego_jego_nieobecność_w_pracy.pdf Radosław Michalak 2023-09-19 13:40:33
14497 dodano plik [7242] baza plików [113] 1692424509_wzór-zaświadczenia-dla-męża-zaufania-2023.pdf Radosław Michalak 2023-09-19 13:40:33
14496 dodano plik [7241] baza plików [113] Mężowie_zaufania_-_wyciąg_z_Kodeksu_wyborczego.pdf Radosław Michalak 2023-09-19 13:40:33
14495 dodano wybory [113] Informacje ws. funkcji "mąż zaufania" Radosław Michalak 2023-09-19 13:37:10
14494 opublikowano wybory [112] Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2023 r. Radosław Michalak 2023-09-19 09:49:29

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-10-04 godz. 16:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 054 317

Liczba pojedynczych informacji:
4 077

Liczba plików (załączników):
7 203

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe