STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
7975 dodano obwieszczenia [201] Obwieszczenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2019-02-18 10:59:04
7974 opublikowano ogłoszenia [183] Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Radosław Michalak 2019-02-15 08:42:39
7973 dodano ogłoszenia [183] Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Radosław Michalak 2019-02-15 08:42:32
7972 dodano plik [4280] zamówienia publiczne [239] siwz.zip Radosław Michalak 2019-02-14 15:50:16
7971 dodano plik [4279] zamówienia publiczne [239] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2019-02-14 15:50:16
7970 dodano zamówienia publiczne [239] Dostawa żwiru (pospółki drogowej) na remonty bieżące nawierzchni dróg Radosław Michalak 2019-02-14 15:48:54
7969 zmodyfikowano zarządzenia [18] Zarządzenie Nr 19/2019 Radosław Michalak 2019-02-14 08:22:49
7968 opublikowano obwieszczenia [200] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-02-12 14:59:27
7967 dodano plik [4278] obwieszczenia [200] obwieszczenie_linia_kolejowa_30_01_2019.pdf Radosław Michalak 2019-02-12 14:59:14
7966 dodano obwieszczenia [200] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2019-02-12 14:58:51
7965 opublikowano aktualności [247] Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Radosław Michalak 2019-02-12 14:30:24
7964 dodano aktualności [247] Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Radosław Michalak 2019-02-12 14:30:06
7963 zmodyfikowano strony informacyjne [20] SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Radosław Michalak 2019-02-12 14:21:35
7962 dodano plik [4277] zarządzenia [19] zarzadszenie_20_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-12 09:45:14
7961 dodano zarządzenia [19] Zarządzenie Nr 20/2019 Radosław Michalak 2019-02-12 09:44:43
7960 dodano zarządzenia [18] Zarządzenie Nr 19/2019 Radosław Michalak 2019-02-12 09:42:28
7959 dodano plik [4276] zarządzenia [17] zarzadzenie_16_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-12 09:27:05
7958 dodano zarządzenia [17] Zarządzenie Nr 16/2019 Radosław Michalak 2019-02-12 09:26:18
7957 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2019-02-12 09:15:41
7956 dodano plik [4275] niesklasyfikowane [2] pelnomocnictwo_pd.pdf Radosław Michalak 2019-02-12 09:11:54
7955 opublikowano aktualności [246] Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radosław Michalak 2019-02-12 08:44:51
7954 dodano aktualności [246] Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radosław Michalak 2019-02-12 08:44:42
7953 opublikowano informacje [49] Roczny plan postępowań o udzielenia zamówień na 2019 rok Radosław Michalak 2019-02-11 15:34:00
7952 dodano plik [4274] informacje [49] plan_postepowan_2019.pdf Radosław Michalak 2019-02-11 15:33:45
7951 dodano informacje [49] Roczny plan postępowań o udzielenia zamówień na 2019 rok Radosław Michalak 2019-02-11 15:33:19
7950 dodano plik [4273] zamówienia publiczne [238] siwz.zip Radosław Michalak 2019-02-11 15:28:48
7949 dodano plik [4272] zamówienia publiczne [238] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2019-02-11 15:28:48
7948 dodano zamówienia publiczne [238] Rozbudowa oczyszczani ścieków Radosław Michalak 2019-02-11 15:26:49
7947 opublikowano obwieszczenia [199] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-02-08 16:19:41
7946 dodano plik [4271] obwieszczenia [199] obwieszczenie_29012019.pdf Radosław Michalak 2019-02-08 16:19:35
7945 dodano obwieszczenia [199] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-02-08 16:19:17
7944 opublikowano obwieszczenia [198] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-02-08 16:18:37
7943 dodano plik [4270] obwieszczenia [198] obwieszczenie_24012019.pdf Radosław Michalak 2019-02-08 16:18:30
7942 dodano obwieszczenia [198] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego Radosław Michalak 2019-02-08 16:17:59
7941 dodano zarządzenia [16] Zarządzenie Nr 12/2019 Radosław Michalak 2019-02-07 15:55:57
7940 opublikowano wybory [32] Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II Radosław Michalak 2019-02-07 10:35:49
7939 dodano plik [4269] baza plików [32] komunikat_kw.pdf Radosław Michalak 2019-02-07 10:35:39
7938 dodano wybory [32] Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II Radosław Michalak 2019-02-07 10:34:55
7937 dodano plik [4268] zarządzenia [15] zarzadzenie_14_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 15:47:16
7936 dodano zarządzenia [15] Zarządzenie Nr 14/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 15:45:49
7935 dodano plik [4267] zarządzenia [14] zarzadzenie_11_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 15:30:58
7934 dodano zarządzenia [14] Zarządzenie Nr 11/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 15:29:24
7933 dodano zarządzenia [13] Zarządzenie Nr 13/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 15:25:49
7932 dodano zarządzenia [12] Zarządzenie Nr 5/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 15:20:46
7931 dodano zarządzenia [11] Zarządzenie Nr 2/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 15:16:56
7930 dodano plik [4266] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_14.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7929 dodano plik [4265] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_13.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7928 dodano plik [4264] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_12a.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7927 dodano plik [4263] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_12.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7926 dodano plik [4262] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_11.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7925 dodano plik [4261] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_10.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7924 dodano plik [4260] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_9.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7923 dodano plik [4259] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_8.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7922 dodano plik [4258] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_7.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7921 dodano plik [4257] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_6.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7920 dodano plik [4256] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_5.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7919 dodano plik [4255] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_4.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7918 dodano plik [4254] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_3.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7917 dodano plik [4253] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_2a.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7916 dodano plik [4252] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_2.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7915 dodano plik [4251] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_1a.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7914 dodano plik [4250] zarządzenia [10] zarzadzenie_3_2019_zal_1.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 14:59:38
7913 dodano zarządzenia [10] Zarządzenie Nr 3/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 14:53:32
7912 dodano plik [4249] zarządzenia [9] zarzadzenie_10_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 11:12:10
7911 dodano zarządzenia [9] Zarządzenie Nr 10/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 11:11:30
7910 dodano plik [4248] zarządzenia [8] zarzadzenie_9_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 11:09:07
7909 dodano zarządzenia [8] Zarządzenie Nr 9/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 11:08:22
7908 dodano zarządzenia [7] Zarządzenie Nr 8/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 11:06:02
7907 dodano plik [4247] zarządzenia [6] zarzadzenie_6_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 11:03:12
7906 dodano zarządzenia [6] Zarządzenie Nr 7/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 11:00:59
7905 dodano plik [4246] zarządzenia [5] zarzadzenie_6_2019_zal.pdf Radosław Michalak 2019-02-06 10:58:09
7904 dodano zarządzenia [5] Zarządzenie Nr 6/2019 Radosław Michalak 2019-02-06 10:56:20
7903 zmodyfikowano informacje [47] Rekrutacja do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 Radosław Michalak 2019-02-05 15:50:59
7902 opublikowano obwieszczenia [197] Zawiadomienie o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Radosław Michalak 2019-02-05 15:47:14
7901 dodano obwieszczenia [197] Zawiadomienie o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Radosław Michalak 2019-02-05 15:47:08
7900 opublikowano obwieszczenia [196] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2019-02-05 15:12:20
7899 dodano plik [4245] obwieszczenia [196] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 15:12:12
7898 dodano obwieszczenia [196] Zawiadomienie PGW Wody Polskie Radosław Michalak 2019-02-05 15:11:30
7897 opublikowano ogłoszenia [182] Ogłoszenie o naborze do prowadzenia poradnictwa terapeutycznego Radosław Michalak 2019-02-05 14:48:38
7896 dodano ogłoszenia [182] Ogłoszenie o naborze do prowadzenia poradnictwa terapeutycznego Radosław Michalak 2019-02-05 14:48:32
7895 zmodyfikowano oświadczenia majątkowe [472] oświadczenie Jastrzębski Stanisław 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:44:13
7894 dodano plik [4244] oświadczenia [490] Zakrzewska_Małgorzata.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:30:51
7893 dodano oświadczenia majątkowe [490] oświadczenie Zakrzewska Małgorzata 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:30:32
7892 zmodyfikowano oświadczenia majątkowe [489] oświadczenie Pych Arkadiusz Krzysztof 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:29:51
7891 dodano plik [4243] oświadczenia [489] Pych_Arkadiusz_Krzysztof.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:29:37
7890 dodano oświadczenia majątkowe [489] oświadczenie Pych Arkadiusz Krzysztof 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:29:19
7889 dodano plik [4242] oświadczenia [488] Ponichtera_Kazimiera_Wiesława.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:28:44
7888 dodano oświadczenia majątkowe [488] oświadczenie Ponichtera Kazimiera Wiesława 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:28:26
7887 dodano plik [4241] oświadczenia [487] Pawłowski_Rafał.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:27:42
7886 dodano oświadczenia majątkowe [487] oświadczenie Pawłowski Rafał 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:27:22
7885 dodano plik [4240] oświadczenia [486] Paradowska_Teresa.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:26:40
7884 dodano oświadczenia majątkowe [486] oświadczenie Paradowska Teresa 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:26:19
7883 dodano plik [4239] oświadczenia [485] Pałubiński_Tadeusz_Janusz.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:24:31
7882 dodano oświadczenia majątkowe [485] oświadczenie Pałubiński Tadeusz Janusz 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:24:11
7881 dodano plik [4238] oświadczenia [484] Pakieła_Danuta.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:23:40
7880 dodano oświadczenia majątkowe [484] oświadczenie Pakieła Danuta 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:23:20
7879 dodano plik [4237] oświadczenia [483] Machnowski_Marek.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:22:31
7878 dodano oświadczenia majątkowe [483] oświadczenie Machnowski Marek 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:22:07
7877 dodano plik [4236] oświadczenia [482] Łazarecka_Jadwiga_Mirosława.pdf Radosław Michalak 2019-02-05 13:19:05
7876 dodano oświadczenia majątkowe [482] oświadczenie Łazarecka Jadwiga Mirosława 2018 Radosław Michalak 2019-02-05 13:18:44

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-02-18 godz. 10:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 632 200

Liczba pojedynczych informacji:
2 672

Liczba plików (załączników):
4 233