STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
10121 dodano uchwały [1379] Uchwała Nr XV/167/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 15:49:56
10120 dodano uchwały [1378] Uchwała Nr XV/166/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 15:46:37
10119 dodano uchwały [1377] Uchwała Nr XV/165/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 14:45:45
10118 dodano uchwały [1376] Uchwała Nr XV/164/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 14:37:11
10117 dodano uchwały [1375] Uchwała Nr XV/163/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 14:24:20
10116 dodano plik [5246] uchwały [1375] xv-163-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:23:41
10115 dodano plik [5245] uchwały [1374] xv-162-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:14:25
10114 skasowano plik [5244] uchwały [1372] xv-162-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:14:11
10113 dodano plik [5244] uchwały [1372] xv-162-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:13:30
10112 skasowano plik [5243] zamówienia publiczne [1374] xv-162-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:13:05
10111 dodano plik [5243] zamówienia publiczne [1374] xv-162-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:12:49
10110 dodano uchwały [1374] Uchwała Nr XV/162/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 14:11:17
10109 dodano plik [5242] uchwały [1373] xv-161-2020_zal_3.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:04:21
10108 dodano plik [5241] uchwały [1373] xv-161-2020_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:04:21
10107 dodano plik [5240] uchwały [1373] xv-161-2020_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 14:04:21
10106 dodano uchwały [1373] Uchwała Nr XV/161/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 14:00:50
10105 opublikowano ogłoszenia [213] Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2020-09-22 09:12:42
10104 dodano plik [5239] ogłoszenia [213] 0050-105-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 09:12:32
10103 dodano ogłoszenia [213] Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2020-09-22 09:11:58
10102 dodano plik [5238] zarządzenia [217] 0050-105-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-22 09:02:54
10101 dodano zarządzenia [217] Zarządzenie Nr 105/2020 Radosław Michalak 2020-09-22 09:01:45
10100 dodano plik [5237] ogłoszenia [211] Informacja_o_wyniku_naboru.pdf Radosław Michalak 2020-09-21 15:27:03
10099 dodano plik [5236] zamówienia publiczne [263] Protokol_z_otwarcia_ofert_18_09_2020.pdf Radosław Michalak 2020-09-18 14:37:49
10098 opublikowano ogłoszenia [212] Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2020-09-18 11:40:20
10097 dodano plik [5235] ogłoszenia [212] Mapa_podziałowa.pdf Radosław Michalak 2020-09-18 11:40:08
10096 dodano plik [5234] ogłoszenia [212] Decyzja_podziałowa.pdf Radosław Michalak 2020-09-18 11:40:08
10095 dodano plik [5233] ogłoszenia [212] I_ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2020-09-18 11:40:08
10094 dodano ogłoszenia [212] Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Radosław Michalak 2020-09-18 11:33:19
10093 dodano zarządzenia [216] Zarządzenie Nr 103/2020 Radosław Michalak 2020-09-18 11:22:20
10092 dodano plik [5232] zamówienia publiczne [265] siwz.zip Radosław Michalak 2020-09-17 14:35:33
10091 dodano plik [5231] zamówienia publiczne [265] Ogłoszenie_nr_586293.pdf Radosław Michalak 2020-09-17 14:35:33
10090 dodano zamówienia publiczne [265] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2020-09-17 14:34:27
10089 opublikowano informacje [88] Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zachowania integralności administracyjnej w Radosław Michalak 2020-09-17 12:51:27
10088 dodano informacje [88] Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowiecki... Radosław Michalak 2020-09-17 12:51:21
10087 opublikowano informacje [87] Komunikat ws. budowy sieci światłowodowej Radosław Michalak 2020-09-17 11:35:49
10086 dodano informacje [87] Komunikat ws. budowy sieci światłowodowej Radosław Michalak 2020-09-17 11:35:42
10085 dodano plik [5230] zarządzenia [215] 0050-101-2020_zal_2.pdf Radosław Michalak 2020-09-17 10:23:43
10084 dodano plik [5229] zarządzenia [215] 0050-101-2020_zal_1.pdf Radosław Michalak 2020-09-17 10:23:43
10083 dodano zarządzenia [215] Zarządzenie Nr 101/2020 Radosław Michalak 2020-09-17 10:21:14
10082 opublikowano sprawy_biezace [5] Pismo Wójta Gminy Długosiodło do Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.06.2020 Radosław Michalak 2020-09-16 16:49:38
10081 dodano plik [5228] sprawy bieżące [5] pismo_SPW_160920210.pdf Radosław Michalak 2020-09-16 16:49:30
10080 dodano sprawy_biezace [5] Pismo Wójta Gminy Długosiodło do Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19.06.2020 Radosław Michalak 2020-09-16 16:49:14
10079 zmodyfikowano zamówienia publiczne [259] Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej Radosław Michalak 2020-09-16 16:33:08
10078 dodano plik [5227] zamówienia publiczne [259] Zwiadomienie_16_09_2020.pdf Radosław Michalak 2020-09-16 16:32:58
10077 dodano plik [5226] informacje [86] trasa_linii_400kV.pdf Radosław Michalak 2020-09-16 16:10:33
10076 opublikowano informacje [86] Informacja ws. wybranego wariantu przebiegu linii 400 kV przez Gminę Długosiodło Radosław Michalak 2020-09-16 16:09:35
10075 nadpisano plik [5225] baza plików [trasa_linii_400kV_m.jpg] trasa_linii_400kV_m.jpg Radosław Michalak 2020-09-16 16:09:24
10074 dodano informacje [86] Informacja ws. wybranego wariantu przebiegu linii 400 kV przez Gminę Długosiodło Radosław Michalak 2020-09-16 16:09:11
10073 dodano plik [5225] baza plików [trasa_linii_400kV_m.jpg] trasa_linii_400kV_m.jpg Radosław Michalak 2020-09-16 16:02:08
10072 dodano plik [5224] baza plików [trasa_linii_400kV.jpg] trasa_linii_400kV.jpg Radosław Michalak 2020-09-16 16:01:51
10071 dodano zarządzenia [214] Zarządzenie Nr 100/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:24:28
10070 dodano zarządzenia [213] Zarządzenie Nr 99/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:23:49
10069 dodano zarządzenia [212] Zarządzenie Nr 98/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:23:09
10068 dodano zarządzenia [211] Zarządzenie Nr 97/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:22:22
10067 dodano zarządzenia [210] Zarządzenie Nr 96/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:21:39
10066 zmodyfikowano zarządzenia [209] Zarządzenie Nr 95/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:20:45
10065 zmodyfikowano zarządzenia [208] Zarządzenie Nr 94/2020 Radosław Michalak 2020-09-15 14:20:30
10064 zmodyfikowano zamówienia publiczne [263] Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Blochy Radosław Michalak 2020-09-15 13:54:48
10063 dodano plik [5223] zamówienia publiczne [263] Zapytanie_4_BIP.pdf Radosław Michalak 2020-09-15 13:54:07
10062 dodano plik [5222] zamówienia publiczne [263] Zmiana_SIWZ_2.pdf Radosław Michalak 2020-09-15 13:54:07
10061 dodano plik [5221] zamówienia publiczne [263] ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf Radosław Michalak 2020-09-15 13:54:07
10060 dodano plik [5220] ogłoszenia [211] Informacja_o_naborze.pdf Radosław Michalak 2020-09-14 11:41:03
10059 dodano zarządzenia [209] Zarządzenie Nr 95/2020 Radosław Michalak 2020-09-14 11:14:48
10058 dodano plik [5219] zamówienia publiczne [263] Zapytanie_3_BIP.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 18:16:08
10057 dodano plik [5218] zamówienia publiczne [263] Zapytanie_2_BIP.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 18:16:08
10056 dodano plik [5217] zamówienia publiczne [263] Zapytanie_1_BIP.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 18:16:08
10055 zmodyfikowano zamówienia publiczne [263] Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Blochy Radosław Michalak 2020-09-10 18:07:41
10054 dodano plik [5216] zamówienia publiczne [263] Zmiana_SIWZ.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 18:06:22
10053 dodano plik [5215] zamówienia publiczne [263] Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 18:06:22
10052 zmodyfikowano zamówienia publiczne [264] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2020-09-10 13:40:56
10051 dodano plik [5214] zamówienia publiczne [264] uniewaznienie_postepowania_BIP.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 13:40:48
10050 zmodyfikowano zamówienia publiczne [261] Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie Radosław Michalak 2020-09-10 13:39:42
10049 dodano plik [5213] zamówienia publiczne [261] Uniewaznienie_okna_BIP.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 13:39:10
10048 dodano plik [5212] zarządzenia [208] 0050-94-2020_zal.pdf Radosław Michalak 2020-09-10 13:23:27
10047 dodano zarządzenia [208] Zarządzenie Nr 94/2020 Radosław Michalak 2020-09-10 13:22:03
10046 dodano plik [5211] zamówienia publiczne [264] Protokol_GCI_09_09_2020.pdf Radosław Michalak 2020-09-09 15:48:26
10045 dodano plik [5210] zamówienia publiczne [261] Protokol_okna_09_09_2020.pdf Radosław Michalak 2020-09-09 15:47:12
10044 zmodyfikowano zarządzenia [204] Zarządzenie Nr 90/2020 Radosław Michalak 2020-09-09 08:45:18
10043 zmodyfikowano zarządzenia [206] Zarządzenie Nr 92/2020 Radosław Michalak 2020-09-09 08:44:47
10042 zmodyfikowano zarządzenia [205] Zarządzenie Nr 91/2020 Radosław Michalak 2020-09-09 08:44:31
10041 dodano zarządzenia [207] Zarządzenie Nr 93/2020 Radosław Michalak 2020-09-09 08:44:14
10040 dodano zarządzenia [206] Zarządzenie Nr 92/2020 Radosław Michalak 2020-09-09 08:43:01
10039 dodano zarządzenia [205] Zarządzenie Nr 91/2020 Radosław Michalak 2020-09-09 08:42:17
10038 dodano plik [5209] zarządzenia [204] Załącznik_do_Zarządzenia_0050-90-2020.pdf Radosław Michalak 2020-09-08 11:31:51
10037 dodano zarządzenia [204] Zarządzenie Nr 90/2020 Radosław Michalak 2020-09-08 11:28:29
10036 nadpisano plik [4942] niesklasyfikowane [7] wrg-it-2-Karta_usługi_przyłącze_wod.docx Radosław Michalak 2020-09-03 13:43:21
10035 nadpisano plik [4941] niesklasyfikowane [7] wrg-it-1-Karta_usługi_przyłącze_kan.docx Radosław Michalak 2020-09-03 13:42:36
10034 dodano uchwały [1372] Uchwała Nr XV/160/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 11:33:15
10033 dodano uchwały [1371] Uchwała Nr XV/159/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 11:28:59
10032 dodano uchwały [1370] Uchwała Nr XV/158/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 11:20:00
10031 dodano uchwały [1369] Uchwała Nr XV/157/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 11:14:29
10030 dodano zarządzenia [203] Zarządzenie Nr 83/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 10:23:20
10029 dodano zarządzenia [202] Zarządzenie Nr 63/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 10:19:57
10028 dodano zarządzenia [201] Zarządzenie Nr 50/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 10:13:18
10027 dodano zarządzenia [200] Zarządzenie Nr 38/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 10:10:18
10026 dodano zarządzenia [199] Zarządzenie Nr 37/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 10:07:23
10025 dodano zarządzenia [198] Zarządzenie Nr 34/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 09:01:59
10024 dodano zarządzenia [197] Zarządzenie Nr 26/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 08:55:28
10023 dodano zarządzenia [196] Zarządzenie Nr 4/2020 Radosław Michalak 2020-09-03 08:52:37
10022 opublikowano aktualności [326] Inwentaryzacja źródeł ciepła Radosław Michalak 2020-09-02 16:47:19

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-09-22 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 999 416

Liczba pojedynczych informacji:
3 099

Liczba plików (załączników):
5 189