Nr 272

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia nowych obiektów budowlanych tj. budowę budynku rekreacji indywidualnej wraz z tarasem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem ażurowym zlokalizowanych na działce ew. nr 38/10 w miejscowości Ostrykół Dworski.

Dodano: 13 stycznia 2021 r. - godz. 11:04Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 35

Nr 271

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: 1) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska oraz odprowadzenie wód popłucznych - ścieków do ziemi; 2) wygaszenie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do gruntu na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska.

Dodano: 07 stycznia 2021 r. - godz. 09:43Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 63

Nr 270

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. zawiadamiające o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów.

Dodano: 22 grudnia 2020 r. - godz. 15:54Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 87

Nr 269

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. zawiadamiające o wsytąpieniu do PWIS w Warszawie o wydanie opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów.

Dodano: 22 grudnia 2020 r. - godz. 15:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 80

Nr 268

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające, że w związku z wpływem wniosku inwestora – PGE Dystrybucja S. A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, działka nr 46/14 z obrębu 0032 Stare Bosewo, gmina Długosiodło.

Dodano: 03 grudnia 2020 r. - godz. 15:28Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 118

Nr 267

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo - od drogi powiatowej w Nr 4401 W do drogi gminnej Nr 440223 W".

Dodano: 30 listopada 2020 r. - godz. 12:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 146

Nr 266

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: 1) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska oraz odprowadzenie wód popłucznych do ziemi; 2)wygaszenie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do gruntu na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska;

Dodano: 18 listopada 2020 r. - godz. 16:32Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 153

Nr 265

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia nowych obiektów budowlanych tj. budowę budynku jednorodzinnego, garażu, oraz szczelnego zbiornika na ścieki, zlokalizowanych na działce ew. nr 246/9 Ostrykół Dworski, a także na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ścieków bytowych.

Dodano: 12 listopada 2020 r. - godz. 10:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 153

Nr 264

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5.

Dodano: 16 października 2020 r. - godz. 10:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 264

Nr 263

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pod nazwą "Budowa drogi gminnej (działka nr 798) w msc. Sieczychy, gmina Długosiodło".

Dodano: 13 października 2020 r. - godz. 15:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 202

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 276

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe