Nr 451

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.09.2023 (znak: WI-I.747.4.2.2023.DW) o wydaniu decyzji Nr 164/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów” w zakresie budowy 24 odcinków danej linii o skutku wyłącznie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości”.

Dodano: 02 października 2023 r. - godz. 15:57Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 16

Nr 450

Obwieszczenie OKW Nr 292 w Długosiodle

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 292 w Długosiodle z dnia 5 września 2023 r. ws. Wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Wyszkowskiego.

Dodano: 20 września 2023 r. - godz. 16:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 79

Nr 449

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”

Dodano: 20 września 2023 r. - godz. 15:59Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 44

Nr 448

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2023 (znak: WI-I.747.4.2.2023.DW) o wszczęciu postępowania ws. wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. "Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 24 odcinków danej linii o skutku wyłącznie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości".

Dodano: 06 września 2023 r. - godz. 16:51Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 84

Nr 447

Ogłoszenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dodano: 04 września 2023 r. - godz. 10:51Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 93

Nr 446

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wprowadzenia stopnia alarmowego

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 363, 364, 365 ws. wprowadzenia stopnia alarmowego obowiązujące od dnia 01.09.2023 do 30.11.2023.

Dodano: 04 września 2023 r. - godz. 09:54Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 65

Nr 445

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 30.08.2023 (znak: Ro.6220.3.2.2022.MP) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Zbieraniu odpadów metali w miejscowości Długosiodło gm. Długosiodło, powiat wyszkowski; województwo mazowieckie".

Dodano: 01 września 2023 r. - godz. 13:43Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 77

Nr 444

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 30.08.2023 (znak: RZ.6733.2.2023.ŁS) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem energetycznym i utwardzeniem terenu, lokalizacja: teren działki ewid. nr 969/29 obręb (0010) Długosiodło, gmina Długosiodło.

Dodano: 31 sierpnia 2023 r. - godz. 10:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 78

Nr 443

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 30.08.2023 (znak: RZ.6733.1.2023.ŁS) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej, lokalizacja: teren działki ewid. nr 969/28 obręb (0010) Długosiodło, gmina Długosiodło.

Dodano: 31 sierpnia 2023 r. - godz. 10:04Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 57

Nr 442

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego AB.7011.735.2023.IP z dnia 24.08.2023 o wszczęciu postępowania ws. wniosku o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska".

Dodano: 30 sierpnia 2023 r. - godz. 12:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 58

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-10-04 godz. 16:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 053 944

Liczba pojedynczych informacji:
4 077

Liczba plików (załączników):
7 203

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe