Nr 301

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmującego usytuowanie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz garażu murowanego na działce o nr ew. 205 w m. Ostrykół Włościański.

Dodano: 04 sierpnia 2021 r. - godz. 16:12Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 7

Nr 300

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 lipca 2021 r. zawiadamiające Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Dodano: 27 lipca 2021 r. - godz. 14:27Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 45

Nr 299

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie PGW Wody Polskie w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obejmujących budowę i przebudowę rowów) i usług (odprowadzenie wód opadowych).

Dodano: 27 lipca 2021 r. - godz. 13:44Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 32

Nr 298

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia nowych obiektów budowlanych tj. budowę zbiornika naziemnego na gaz na działce o nr ew. 272 w m. Ostrykół Dworski.

Dodano: 16 lipca 2021 r. - godz. 12:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 85

Nr 297

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 16 lipca 2021 r. - godz. 12:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 114

Nr 296

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę zbiornika naziemnego na gaz płynny dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce o nr ew. 51/6 w m. Grądy Zalewne.

Dodano: 30 czerwca 2021 r. - godz. 13:42Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 149

Nr 295

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna".

Dodano: 24 czerwca 2021 r. - godz. 09:51Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 145

Nr 294

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „kompostowaniu odpadów zielonych, z jednoczesnym przekształceniem na bio – nawóz na terenie działki o numerze ewidencyjnym 487/1 obręb 0007 Chrzczanka Włościańska, w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Długosiodło”

Dodano: 22 czerwca 2021 r. - godz. 12:22Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 146

Nr 293

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6.

Dodano: 18 czerwca 2021 r. - godz. 08:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 200

Nr 292

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 28.05.2021 ws. obowiązku utrzymania wzmocnionych środków bioasekuracji w zakładach/gospodarstwach utrzymujących świnie w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Dodano: 02 czerwca 2021 r. - godz. 13:05Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 176

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-08-05 godz. 15:21

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 065 737

Liczba pojedynczych informacji:
3 383

Liczba plików (załączników):
5 843

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe