Nr 232

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 września 2019 r. zawiadamiające o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo.

Dodano: 03 października 2019 r. - godz. 12:35Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 29

Nr 231

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przyłącza elektroenergetycznego z liniami światłowodowymi pod dnem rzeki w miejscowościach Stare Bosewo i Przetycz-Folwark.

Dodano: 30 września 2019 r. - godz. 14:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 39

Nr 230

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej od drogi gminnej Nr 440223W do drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - gmina Długosiodło".

Dodano: 25 września 2019 r. - godz. 16:34Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 49

Nr 229

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu projektowanej myjni samochodowej.

Dodano: 24 września 2019 r. - godz. 08:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 51

Nr 228

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Dodano: 16 września 2019 r. - godz. 11:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 71

Nr 227

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna.

Dodano: 12 września 2019 r. - godz. 12:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 78

Nr 226

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Długosiodło pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Mickiewicza w Długosiodle do cieku Wymakracz.

Dodano: 03 września 2019 r. - godz. 12:15Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 103

Nr 225

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Dodano: 30 sierpnia 2019 r. - godz. 08:20Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 152

Nr 224

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna.

Dodano: 29 sierpnia 2019 r. - godz. 13:19Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 115

Nr 223

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna informujące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dodano: 20 sierpnia 2019 r. - godz. 11:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 146

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 02:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 007 489

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 548