Nr 223

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna informujące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dodano: 20 sierpnia 2019 r. - godz. 11:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 0

Nr 222

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę rowów przydrożnych na działkach położonych w miejscowości Sieczychy.

Dodano: 07 sierpnia 2019 r. - godz. 18:02Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 50

Nr 221

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Mickiewicza w Długosiodle do cieku wodnego Wymakracz.

Dodano: 01 sierpnia 2019 r. - godz. 11:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 71

Nr 220

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie "Budowa drogi gminnej od drogi gminnej Nr 440223W do drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - gmina Długosiodło".

Dodano: 16 lipca 2019 r. - godz. 10:31Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 131

Nr 219

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach: Zamość, Dalekie, Kalinowo, Chorchosy w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej "Budowy drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie".

Dodano: 16 lipca 2019 r. - godz. 08:39Zmodyfikowano: 16 lipca 2019 r. - godz. 08:42Licznik odwiedzin: 103

Nr 218

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wielkości dopuszczonego obszaru upraw konopi włóknistych i maku.

Dodano: 12 lipca 2019 r. - godz. 08:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 118

Nr 217

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402W na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna.

Dodano: 10 lipca 2019 r. - godz. 15:57Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 125

Nr 216

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. zawiadamiające, że postanowienie ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo zostanie wydane do dnia 30 września 2019 r. W związku z powyższym decyzja w niniejszej sprawie zostanie wydana do dnia 25 listopada 2019 r.

Dodano: 04 lipca 2019 r. - godz. 13:40Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 107

Nr 215

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 r. zawiadamiające o: wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo, oraz o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dodano: 04 lipca 2019 r. - godz. 13:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 102

Nr 214

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo.

Dodano: 04 lipca 2019 r. - godz. 13:37Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 103

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-08-20 godz. 13:43

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 897 920

Liczba pojedynczych informacji:
2 809

Liczba plików (załączników):
4 485