Nr 492

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 21.02.2024 (znak: Ro.6220.2.15.2023.2024.MP) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltaicznej "Chrzczanka PV" o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 350/5 obręb Chrzczanka Włościańska".

Dodano: 23 lutego 2024 r. - godz. 14:07Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 6

Nr 491

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o prowadzeniu postępowania ws. ustalenia gruntów i wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Przetycz-Folwark.

Dodano: 09 lutego 2024 r. - godz. 09:36Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 93

Nr 490

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 05.02.2024 (znak: RZ.6730.36.2023.ŁS) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, który następnie został uzupełniony w dniu 09 stycznia 2024 r., dla inwestycji pn.: budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działki ew. nr 29/9 obręb (0006) Chrzczanka-Folwark, gmina Długosiodło.

Dodano: 07 lutego 2024 r. - godz. 11:22Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 110

Nr 489

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.02.2024 (znak: SPN-O.7570.27.20.2023.MW) o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0034 Stasin działka nr 182.

Dodano: 06 lutego 2024 r. - godz. 15:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 79

Nr 488

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 30.01.2024 (znak: RZ.6730.4.2024.ŁS) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, który następnie został uzupełniony w dniu 26 stycznia 2024 r., dla inwestycji pn.: budowa 4 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren działki ew. nr 390 obręb (0007) Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło.

Dodano: 02 lutego 2024 r. - godz. 10:00Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 108

Nr 487

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 29.01.2024 (znak: RZ.6730.21.2023.ŁS) o wydaniu decyzji Nr 4/2024, o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 4 budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działki ewid. nr 346/2 obręb (0032) Stare Bosewo, gmina Długosiodło.

Dodano: 31 stycznia 2024 r. - godz. 10:29Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 118

Nr 486

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 29.01.2024 (znak: RZ.6730.20.2023.ŁS) o wydaniu decyzji Nr 3/2024, o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działki ewid. nr 221 obręb (0016) Lipniak-Majorat, gmina Długosiodło.

Dodano: 31 stycznia 2024 r. - godz. 10:22Zmodyfikowano: 31 stycznia 2024 r. - godz. 10:24Licznik odwiedzin: 60

Nr 485

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 29.01.2024 (znak: Ro.6220.2.13.2024.MP) o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltaicznej "Chrzczanka PV" o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 350/5 obręb Chrzczanka Wł.".

Dodano: 29 stycznia 2024 r. - godz. 13:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 92

Nr 484

Obwieszczenie Starosty Powiaty Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego AB.7011.1359.2023.JM z dnia 18.01.2024 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 440243W w miejscowości Kalinowo".

Dodano: 22 stycznia 2024 r. - godz. 11:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 99

Nr 483

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 10.01.2024 (znak: RZ.6733.4.2023.ŁS) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, sieci kablowej średniego SN-15kV wraz z kanalizacją światłowodową i sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, lokalizacja inwestycji: teren części działki ewid. nr 36/2 obręb (0002) Augustowo, gmina Długosiodło.

Dodano: 16 stycznia 2024 r. - godz. 14:14Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 128

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-02-23 godz. 14:37

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 427 092

Liczba pojedynczych informacji:
4 206

Liczba plików (załączników):
7 612

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe