Nr 401

Informacja Starosty Powiatowego w Wyszkowie

Informacja Starosty Powiatowego GG.6844.4.2018 z dnia 12.01.2023 w Wyszkowie ws. odwołania Państwa Krystyny i Jana Gąsiewskich od decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 8/2022 ws. ustalenia nieruchomości stanowiących wspólnotę wsi Przetycz-Folwark.

Dodano: 24 stycznia 2023 r. - godz. 09:29Zmodyfikowano: 24 stycznia 2023 r. - godz. 09:31Licznik odwiedzin: 71

Nr 400

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-O.7534.59.2022.MK z dnia 10.01.2023 o wydaniu decyzji ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (m. Sieczychy).

Dodano: 18 stycznia 2023 r. - godz. 11:51Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 84

Nr 399

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 28.12.2022 znak: DLI-III.7620.31.2022.WK.8 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Maz. nr 99/SPEC/2022 z dnia 21.04.2022 o ustaleni lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. "Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia.

Dodano: 12 stycznia 2023 r. - godz. 15:17Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 84

Nr 398

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Dodano: 11 stycznia 2023 r. - godz. 15:10Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 77

Nr 397

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 29 grudnia 2022 r. - godz. 15:46Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 172

Nr 396

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.4.51.2022.BG1 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Budowa sieci (linii) 400kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy czterech linii kablowych, czterech słupów i złącza kablowego 15kV PCZ - Grądy (20)". Adres zamierzenia inwestycyjnego Budy-Przetycz działka ewid. nr 1. oraz Chrzczanka-Folwark, działki: 58, 80, 164.

Dodano: 23 grudnia 2022 r. - godz. 10:39Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 92

Nr 395

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem do ziemnego stawu retencyjnego zlokalizowanego na działce 772/2 w m. Długosiodło. Znak: BI.ZUZ.5.4210.280.2022.ED.

Dodano: 20 grudnia 2022 r. - godz. 16:23Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 89

Nr 394

Decyzja Nr 8/2022 Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Decyzja Nr 8/2022 Starosty Powiatu Wyszkowskiego o ustaleniu, że nieruchomości oznaczone w ewid. gruntów jako działki o numerach 194/2, 328, 446 położone w obrębie Przetycz-Folwark stanowią wspólnotę gruntową wsi Przetycz-Folwark oraz o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie.

Dodano: 13 grudnia 2022 r. - godz. 16:24Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 130

Nr 393

Informacja Wójta Gminy

Informacja Wójta Gminy ws. oszczędności zużycia energii elektrycznej i okresowym wyłączaniu oświetlenia drogowego.

Dodano: 24 listopada 2022 r. - godz. 14:22Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 292

Nr 392

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7 dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Augustowo, Blochy, Chrzczanka-Folwark, Dębienica, Przetycz Włościańska, Stare Pecyna, Stare Bosewo, Wólka Piaseczna, Zalas, Jaszczułty i Nowe Bosewo.

Dodano: 18 listopada 2022 r. - godz. 11:14Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 200

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 170

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe