Nr 384

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości o wydaniu dnia 21.09.2022 decyzji udzielającej PGE Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz średniego napięcia SN-15kV na działkach w Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański.

Dodano: 27 września 2022 r. - godz. 15:38Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 5

Nr 383

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamiające, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji RDOŚ w Warszawie znak WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27 z dnia 30.08.2022 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołeka (etap II), zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Dodano: 26 września 2022 r. - godz. 09:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 13

Nr 382

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 905/O/2022 z dnia 20.09.2022 r. informujące, że została wydana decyzja Nr 905/O/2022 z dnia 20.09.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Sieczychy, gmina Długosiodło, oznaczoną jako działka nr 845/1 o pow. 0,0021 ha, nr 863/1 o pow.0,0043 ha.

Dodano: 21 września 2022 r. - godz. 09:59Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 39

Nr 381

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 19.08.2022 o zakończeniu postępowania dowodowego ws. udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz średniego napięcia SN-15kV nadziałkach położonych w m. Ostrykól Dworski i Ostrykół Włościański.

Dodano: 24 sierpnia 2022 r. - godz. 08:17Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 96

Nr 380

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.08.2022 o wydaniu w dniu 1 czerwca 2022 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji nr 99/SPEC/2022 z dnia 21.04.2022 dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji dla sieci przesyłowej pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia.

Dodano: 23 sierpnia 2022 r. - godz. 08:34Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 93

Nr 379

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu w dniu 05.08.2022 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska".

Dodano: 10 sierpnia 2022 r. - godz. 16:44Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 138

Nr 378

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22.07.2022 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo - od drogi powiatowej nr 4401W do drogi gminnej nr 440223W".

Dodano: 04 sierpnia 2022 r. - godz. 09:03Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 142

Nr 377

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 4 maja 2022 r. decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej "budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów - Część 7: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Długosiodło, Brańszczyk, Jadów, Strachówka i Stanisławów".

Dodano: 04 sierpnia 2022 r. - godz. 08:58Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 135

Nr 376

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy w Długosiodle o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło"

Dodano: 01 sierpnia 2022 r. - godz. 14:22Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 144

Nr 375

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy w Długosiodle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło"

Dodano: 19 lipca 2022 r. - godz. 21:25Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 200

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-09-27 godz. 15:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
5 986 733

Liczba pojedynczych informacji:
3 748

Liczba plików (załączników):
6 542

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe