Nr 264

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5.

Dodano: 16 października 2020 r. - godz. 10:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 49

Nr 263

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pod nazwą "Budowa drogi gminnej (działka nr 798) w msc. Sieczychy, gmina Długosiodło".

Dodano: 13 października 2020 r. - godz. 15:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 41

Nr 262

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o prowadzeniu postępowania ws. ustalenia gruntów oraz wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przetycz-Folwark.

Dodano: 28 sierpnia 2020 r. - godz. 14:48Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 189

Nr 261

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o prowadzeniu postępowania ws. ustalenia gruntów oraz wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Zygmuntowo.

Dodano: 28 sierpnia 2020 r. - godz. 14:47Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 197

Nr 260

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o prowadzeniu postępowania ws. ustalenia gruntów oraz wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przetycz Włościańska.

Dodano: 28 sierpnia 2020 r. - godz. 14:46Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 196

Nr 259

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o prowadzeniu postępowania ws. ustalenia gruntów oraz wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Łączka.

Dodano: 28 sierpnia 2020 r. - godz. 14:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 182

Nr 258

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w miejscowości Sieczychy, gmina Długosiodło".

Dodano: 26 sierpnia 2020 r. - godz. 09:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 191

Nr 257

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminyo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 25 sierpnia 2020 r. - godz. 12:19Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 147

Nr 256

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym na działce ew. nr 546 Ostrykół Włościański.

Dodano: 20 sierpnia 2020 r. - godz. 14:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 142

Nr 255

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wyszkowskiego na pobór wód podziemnych na działce o nr. ewid. 311, obręb 0032 Stare Bosewo.

Dodano: 06 lipca 2020 r. - godz. 15:52Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 288

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-10-23 godz. 15:19

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 102 709

Liczba pojedynczych informacji:
3 115

Liczba plików (załączników):
5 228