Nr 240

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2 ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo.

Dodano: 29 stycznia 2020 r. - godz. 13:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 79

Nr 239

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości (położonych w miejscowościach: Przetycz-Folwark, Chorchosy, Blochy, Augustowo) w celu modernizacji istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV relacji Przetycz - Białebłoto i zastąpieniu jej podziemną linią kablową.

Dodano: 24 stycznia 2020 r. - godz. 14:55Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 99

Nr 238

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło" gm. Długosiodło.

Dodano: 14 stycznia 2020 r. - godz. 12:40Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 104

Nr 237

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło" gm. Długosiodło.

Dodano: 06 grudnia 2019 r. - godz. 13:25Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 217

Nr 236

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego - mostu JNI 01006557 w ciągu DP nr 4402 na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna i Długosiodło.

Dodano: 26 listopada 2019 r. - godz. 14:26Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 216

Nr 235

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym w m.: Stare Bosewo, Chrzczanka-Folwark, Znamiączki w związku z inwestycją "Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki".

Dodano: 18 listopada 2019 r. - godz. 15:07Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 199

Nr 234

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wydaniu dnia 23.10.2019 postanowienia o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce znak BI.ZUZ.5.421.93.2019.JM z dnia 29.08.2019 udzielającej Gminie Długosiodło pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Mickiewicza z terenu działki o nr ew. 53 obręb 0010 Długosiodło, do wód tj. do cieku Wymakracz w obrębie działki o nr ew. 273 obręb 0010 Długosiodło.

Dodano: 30 października 2019 r. - godz. 16:53Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 266

Nr 233

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. zawiadamiające Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.

Dodano: 25 października 2019 r. - godz. 12:51Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 231

Nr 232

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 września 2019 r. zawiadamiające o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni wierconej nr 2, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego, na działce nr 416/33 w Starym Bosewie - SUW Stare Bosewo.

Dodano: 03 października 2019 r. - godz. 12:35Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 272

Nr 231

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przyłącza elektroenergetycznego z liniami światłowodowymi pod dnem rzeki w miejscowościach Stare Bosewo i Przetycz-Folwark.

Dodano: 30 września 2019 r. - godz. 14:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 307

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-25 godz. 14:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 304 757

Liczba pojedynczych informacji:
2 936

Liczba plików (załączników):
4 832