Nr 340

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.01.2022 o wydaniu decyzji Nr 140/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie budowy 12 odcinków danej linii”.

Dodano: 24 stycznia 2022 r. - godz. 10:16Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 44

Nr 339

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.01.2022 o wszczęciu postępowania ws. wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa, linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów" w zakresie budowy 26 odcinków danej linii.

Dodano: 19 stycznia 2022 r. - godz. 16:31Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 65

Nr 338

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodano: 19 stycznia 2022 r. - godz. 16:16Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 68

Nr 337

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. legalizacji urządzenia wodnego tj. tarasu betonowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 269/3 w m. Ostrykół Dworski.

Dodano: 12 stycznia 2022 r. - godz. 08:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 88

Nr 336

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o zebraniu dokumentacji i dowodów ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne.

Dodano: 04 stycznia 2022 r. - godz. 15:07Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 116

Nr 335

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.12.2021 o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Nr 855/SAAB/2021 z dnia 25.11.2021 ws. udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa, linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów część 1: budowa stanowisk słupowych nr 6, 13, 20, 21, 22, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 51, 53, 59, 61, 62, 65, 66, 74, 75, 76, 84, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 102, 105, 112, 114, 167, 191, 193, 202”.

Dodano: 30 grudnia 2021 r. - godz. 09:54Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 139

Nr 334

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na wprowadzaniu ścieków w postaci wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Stare Bosewo, do ziemi, poprzez urządzenie wodne.

Dodano: 29 grudnia 2021 r. - godz. 12:33Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 97

Nr 333

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu na wniosek PSE S.A. postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne.

Dodano: 29 grudnia 2021 r. - godz. 12:26Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 114

Nr 332

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.12.2021 o wszczęciu postępowania ws. wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa, linii 40 kV Ostrołęka – Stanisławów" w zakresie budowy 12 odcinków danej linii.

Dodano: 29 grudnia 2021 r. - godz. 12:09Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 101

Nr 331

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 15.12.2021 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz średniego napięcia SN-15 kV na działkach w m. Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański.

Dodano: 23 grudnia 2021 r. - godz. 14:54Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 137

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-01-27 godz. 08:53

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 860 262

Liczba pojedynczych informacji:
3 510

Liczba plików (załączników):
6 096

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe