Obwieszczenia dotycząca wyborów w tym Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 znajdują się w MENU -> WYBORY

Nr 514

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 31.05.2024 (znak: RZ.6730.36.2023.ŁS) o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizacja inwestycji: teren części działki ew. nr 29/9 obręb (0006) Chrzczanka-Folwark, gmina Długosiodło.

Dodano: 06 czerwca 2024 r. - godz. 08:19Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 77

Nr 513

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego AB.7011.711.2023.DM z dnia 13.05.2024 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 440277W w miejscowości Stare Bosewo - ul. Radosna".

Dodano: 22 maja 2024 r. - godz. 17:08Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 157

Nr 512

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 17.05.2024 (znak: RZ.6722.1.14.2023.ŁS) o rozpoczęciu konsultacji społecznych: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 17 maja 2024 r. - godz. 12:02Zmodyfikowano: 06 czerwca 2024 r. - godz. 08:43Licznik odwiedzin: 517

Nr 511

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 17.05.2024 (znak: RZ.6721.1.4.2024.ŁS) o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Długosiodło.

Dodano: 17 maja 2024 r. - godz. 11:01Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 295

Nr 510

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.05.2024 (znak: SPN-O.7570.27.23.2023.AB) o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Przetycz Włościańska.

Dodano: 14 maja 2024 r. - godz. 11:35Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 227

Nr 509

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 25.04.2024 (znak: RZ.6730.36.2023.ŁS) o zmianie wniosku o ustalenie warunków zabudowy z dnia 29 listopada 2023 r. (data wpływu wniosku: 15 grudnia 2023 r.), który następnie został uzupełniony w dniu 09 stycznia 2024 r., dla inwestycji polegającej na: „Budowie 7 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 29/9 położonej w obrębie (0006) Chrzczanka-Folwark, gmina Długosiodło.

Dodano: 30 kwietnia 2024 r. - godz. 08:30Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 239

Nr 508

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 19.04.2024 (znak: RZ.6730.17.2024.ŁS) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, który następnie został uzupełniony w dniu 09 kwietnia 2024 r., dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego jednordzennego w zabudowie zagrodowej (2 budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 2 budynki gospodarcze), lokalizacja inwestycji: teren działek ew. nr: 174/2 i 175/2 obręb (0005) Chorchosy, gmina Długosiodło.

Dodano: 25 kwietnia 2024 r. - godz. 09:10Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 184

Nr 507

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.04.2024 (znak: SPN-O.7570.27.6.2023.MK) o zebraniu materiału dowodowego ws. ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Znamiączki w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci i przesyłowej obejmującej "Budowę linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów".

Dodano: 19 kwietnia 2024 r. - godz. 14:54Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 299

Nr 506

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie PGW Wody Polskie BS.ZUZ.4210.56.2024 z dnia 16.04.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków bytowych do ziemi za pomocą studni chłonnej, oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w m. Blochy.

Dodano: 19 kwietnia 2024 r. - godz. 14:46Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 151

Nr 505

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 17.04.2024 (znak: Ro. 6220.4.3.2023.2024.MP) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Kompostowaniu odpadów zielonych, z jednoczesnym przekształceniem na bio-nawóz na wyznaczonym obszarze działki o numerze ewidencyjnym 487/1 obręb 0007 Chrzczanka Włościańska, w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Długosiodło”.

Dodano: 19 kwietnia 2024 r. - godz. 14:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 303

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 298

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe