Nr 280

Decyzja Wójta Gminy Długosiodło

Decyzja Wójta Gminy Długosiodło umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3MW na działce w m. Nowe Bosewo.

Dodano: 15 kwietnia 2021 r. - godz. 13:25Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 11

Nr 279

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo - od drogi powiatowej Nr 4401W do drogi gminnej Nr 440223W"

Dodano: 31 marca 2021 r. - godz. 09:41Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 84

Nr 278

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz średniego napięcia SN-15kV na działkach w m. Ostrykół Dworski o Ostrykół Włościański.

Dodano: 24 marca 2021 r. - godz. 09:50Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 82

Nr 277

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia nowych obiektów budowlanych tj. budowę budynku rekreacji indywidualnej, budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na działce ew. nr 31/4 w miejscowości Ostrykół Dworski.

Dodano: 11 marca 2021 r. - godz. 15:06Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 126

Nr 276

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie zawiadamiające o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na "Budowie drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo- od drogi powiatowej Nr 4401W do drogi gminnej Nr 440223W"

Dodano: 08 marca 2021 r. - godz. 11:13Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 141

Nr 275

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowę sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV.

Dodano: 22 lutego 2021 r. - godz. 16:19Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 173

Nr 274

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Długosiodło: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska oraz odprowadzenie wód popłucznych do ziemi;wygaszenie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do gruntu na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrzczanka Włościańska;

Dodano: 15 lutego 2021 r. - godz. 12:18Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 160

Nr 273

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło – Przetycz Włościańska".

Dodano: 25 stycznia 2021 r. - godz. 09:27Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 250

Nr 272

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia nowych obiektów budowlanych tj. budowę budynku rekreacji indywidualnej wraz z tarasem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem ażurowym zlokalizowanych na działce ew. nr 38/10 w miejscowości Ostrykół Dworski.

Dodano: 13 stycznia 2021 r. - godz. 11:04Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 227

Nr 271

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: 1) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska oraz odprowadzenie wód popłucznych - ścieków do ziemi; 2) wygaszenie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do gruntu na działce o numerze ew. 309 obręb 0007 Chrczanka Włościańska.

Dodano: 07 stycznia 2021 r. - godz. 09:43Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 257

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 658

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe