Nr 205

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki".

Dodano: 23 maja 2019 r. - godz. 15:46Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1

Nr 204

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej Nr 440213W w miejscowości Kalinowo" gm. Długosiodło.

Dodano: 12 kwietnia 2019 r. - godz. 11:45Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 112

Nr 203

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr 201, 200 w m. Kornaciska, wykonanie wylotu rurociągu na działce nr 96 w m. Kornaciska, usługę wodną obejmującą trwałe odwadnianie obiektów zlokalizowanych na działkach 198, 199, 200, 201 w m. Kornaciska.

Dodano: 06 marca 2019 r. - godz. 12:07Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 161

Nr 202

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na posadowienie budynku letniskowego i gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku na terenie działki nr 239/2 w m. Ostrykół Dworski.

Dodano: 06 marca 2019 r. - godz. 11:58Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 111

Nr 201

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyznaczonej na dzień 20 marca 2019 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami.

Dodano: 18 lutego 2019 r. - godz. 10:59Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 203

Nr 200

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka".

Dodano: 12 lutego 2019 r. - godz. 14:58Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 150

Nr 199

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie "Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie" w miejscowości Zamość, Sieczychy, Dalekie.

Dodano: 08 lutego 2019 r. - godz. 16:19Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 175

Nr 198

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej Nr 440202W" na odcinku Augustowo - Chorchosy"

Dodano: 08 lutego 2019 r. - godz. 16:17Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 133

Nr 197

Zawiadomienie o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Długosiodło obowiązującymi od 1 kwietnia 2019 roku.

Dodano: 05 lutego 2019 r. - godz. 15:47Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 475

Nr 196

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem stosunków wodnych wywołanym nienależytym utrzymaniem urządzenia wodnego.

Dodano: 05 lutego 2019 r. - godz. 15:11Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 172

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-05-24 godz. 14:18

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 758 326

Liczba pojedynczych informacji:
2 743

Liczba plików (załączników):
4 380