STRONA GŁÓWNA » KARTY USŁUG

KARTY USŁUG
Sprawy Urzędu Gminy Długosiodło

Infrastruktura Techniczna
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

UWAGA. Szczegółowe informacje ws. przyłącza wodnego i kanalizacyjnego znajdują się pod linkiem: Menu → Odpady komunalne, Woda i ścieki → Woda i ścieki

Gospodarka Nieruchomościami
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Ochrona Środowiska
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Podatki
Wydział Finansowo-Budżetowy

UWAGA. Szczegółowe informacje ws. podatków i opłat znajdują się pod linkiem: Menu → Sprawy / Karty Usług → Podatki i opłaty

Oświata i Kadry
Samodzielne stanowisko - Inspektor ds. Oświaty i Kadr

Uzyskanie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy
Wydział Organizacyjny

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-10-04 godz. 16:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 054 252

Liczba pojedynczych informacji:
4 077

Liczba plików (załączników):
7 203

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe