STRONA GŁÓWNA » PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DŁUGOSIODŁO
Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Część opisowa planu

Część graficzna planu

Adamowo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Augustowo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Blochy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Budy-Przetycz

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Chorchosy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Chrzczanka-Folwark

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Chrzczanka Włościańska

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Dalekie

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Dębienica

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Długosiodło

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Grądy Szlacheckie

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Grądy Zalewne

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Jaszczułty

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kalinowo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kornaciska

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Lipniak-Majorat

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Łączka

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Małaszek

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Marianowo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Nowa Pecyna

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Nowa Wieś

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Nowe Bosewo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Olszaki

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Ostrykół Dworski

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Ostrykół Włościański

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Plewki

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Prabuty

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Przetycz-Folwark

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Przetycz Włościańska

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Sieczychy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Stara Pecyna

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Stare Bosewo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Stare Suski

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Stasin

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Wólka Grochowa

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Wólka Piaseczna

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Zalas

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Zamość

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Znamiączki

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Zygmuntowo

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas
i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-08-05 godz. 15:21

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 066 501

Liczba pojedynczych informacji:
3 383

Liczba plików (załączników):
5 843

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe