STRONA GŁÓWNA » Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków  do Urzędu Gminy Długosiodło z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, przyjmuje:

W przypadku, gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od pracy interesanci przyjmowani są w następny dzień roboczy.

Przewodniczący Rady Gminy Długosiodło w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, pok. nr 5 (I piętro) w środę w godz. 10.00-12.00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Długosiodło:

  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Długosiodło, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło;
  2. faksem na nr: 29 7412526;
  3. w formie elektronicznej na adres: gmina@dlugosiodlo.pl;
  4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /gminadlugosiodlo/SkrytkaESP;
  5. ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z:

  1. Działem VIII ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm);
  2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:13

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 338

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 747

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe