STRONA GŁÓWNA » REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 2 z 4

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 27 sierpnia 2018 r. - godz. 13:40

Link do ostatniej wersji artykułu: REGULAMIN I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Długosiodło

  1. Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 01 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło

    dokument w formacie PDF, rozmiar: 7.15 MB , Dodano: 27 sierpnia 2018 r. godz. 13:26

  2. Zarządzenie nr 115/2017 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło

    dokument w formacie PDF, rozmiar: 598 kB , Dodano: 27 sierpnia 2018 r. godz. 13:32

  3. Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło

    dokument w formacie PDF, rozmiar: 592 kB , Dodano: 27 sierpnia 2018 r. godz. 13:35

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Długosiodło

WÓJT
SKARBNIK
GMINY
WYDZIAŁ
FINANSOWO
BUDŻETOWY
SEKRETARZ
GMINY
WYDZIAŁ
ORGANIZACYJNY
ZASTĘPCA
WÓJTA
RADCA
PRAWNY
ST. DS. KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ
ST. DS. OBRONNYCH
I EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO
STANOWOSKO
DS. PŁAC
STANOWOSKO
DS. PŁAC
STANOWOSKO
DS. INFORMATYKI
STRAŻE
POŻARNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 710

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061