Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2021 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 z dnia 2021-02-26 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokali w budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 z dnia 2021-02-26 w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Łączka
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 z dnia 2021-02-25 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 z dnia 2021-02-25 w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury w Długosiodle/ OSP w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury w Długosiodle/ OSP w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania zabudowanej nieruchomości gruntowej w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania zabudowanej nieruchomości gruntowej w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury w Długosiodle/ OSP w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddanie części zabudowanej nieruchomości gruntowej w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 z dnia 2021-02-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 z dnia 2021-02-18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 z dnia 2021-02-17 w sprawie ogłoszenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 z dnia 2021-02-16 w sprawie powołania komisji do odbioru samochodu dla osób niepełnosprawnych.
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 z dnia 2021-02-03 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 z dnia 2021-02-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle .
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 z dnia 2021-01-29 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 z dnia 2021-01-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 z dnia 2021-01-26 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Wykonanie albumu promocyjnego „Gmina Długosiodło””
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 2021-01-26 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Długosiodło z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku pn.: ”Wykonanie albumu promocyjnego „Gmina Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 z dnia 2021-01-25 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 z dnia 2021-01-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 z dnia 2021-01-21 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 z dnia 2021-01-19 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 z dnia 2021-01-19 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 z dnia 2021-01-18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 z dnia 2021-01-15 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2021.
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 z dnia 2021-01-14 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.149.2020 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 z dnia 2021-01-14 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 z dnia 2021-01-12 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 z dnia 2021-01-11 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 z dnia 2021-01-11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.149.2020 z dnia 2020-12-31 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Zarządzenie Nr 0050.148.2020 z dnia 2020-12-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2033
Zarządzenie Nr 0050.147.2020 z dnia 2020-12-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.146.2020 z dnia 2020-12-31 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023
Zarządzenie Nr 0050.145.2020 z dnia 2020-12-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.144.2020 z dnia 2020-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.143.2020 z dnia 2020-12-09 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.142.2020 z dnia 2020-12-08 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.141.2020 z dnia 2020-12-08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.140.2020 z dnia 2020-12-01 w sprawie wprowadzenia „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego”
Zarządzenie Nr 0050.139.2020 z dnia 2020-12-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.138.2020 z dnia 2020-12-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-03-02 godz. 13:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 491 960

Liczba pojedynczych informacji:
3 213

Liczba plików (załączników):
5 545

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe