Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2022 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.112.2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.111.2022 z dnia 2022-09-21 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.108.2022 z dnia 2022-09-15 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.107.2022 z dnia 2022-09-15 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.106.2022 z dnia 2022-09-15 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.105.2022 z dnia 2022-09-09 zmieniające zarządzenie Nr 0050.174.2021 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 08 grudnia 2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie Nr 0050.104.2022 z dnia 2022-09-01 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.102.2022 z dnia 2022-08-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.101.2022 z dnia 2022-08-29 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długosiodło, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
Zarządzenie Nr 0050.100.2022 z dnia 2022-08-29 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.99.2022 z dnia 2022-08-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.98.2022 z dnia 2022-08-19 w sprawie zamiany w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.97.2022 z dnia 2022-08-11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.96.2022 z dnia 2022-08-08 w sprawie przyjęcia wzoru druków dziennej opłaty targowej oraz przyjęcia procedury poboru i rozliczenia opłaty targowej na terenie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.95.2022 z dnia 2022-08-08 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.94.2022 z dnia 2022-07-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.93.2022 z dnia 2022-07-22 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.92.2022 z dnia 2022-07-18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.91.2022 z dnia 2022-07-11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.90.2022 z dnia 2022-07-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.89.2022 z dnia 2022-07-11 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.88.2022 z dnia 2022-07-11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.87.2022 z dnia 2022-07-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.86.2022 z dnia 2022-07-01 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Gminnego Żłobka w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.85.2022 z dnia 2022-06-29 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.84.2022 z dnia 2022-06-29 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.83.2022 z dnia 2022-06-29 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.82.2022 z dnia 2022-06-29 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.81.2022 z dnia 2022-06-29 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.80.2022 z dnia 2022-06-29 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.79.2022 z dnia 2022-06-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.78.2022 z dnia 2022-06-27 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.77.2022 z dnia 2022-06-27 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 z dnia 2022-06-27 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.75.2022 z dnia 2022-06-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle .
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 z dnia 2022-06-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Mural historyczny w Długosiodle”
Zarządzenie Nr 0050.73.2022 z dnia 2022-06-20 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.72.2022 z dnia 2022-06-20 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.71.2022 z dnia 2022-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 z dnia 2022-06-06 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.69.2022 z dnia 2022-05-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.68.2022 z dnia 2022-05-31 w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 z dnia 2022-05-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 2022-05-19 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 z dnia 2022-05-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 z dnia 2022-05-18 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle .
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 z dnia 2022-05-18 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 z dnia 2022-05-18 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 z dnia 2022-05-18 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 2022-05-17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2022 r. pn.: "Mural historyczny w Długosiodle"

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-09-27 godz. 15:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
5 986 786

Liczba pojedynczych informacji:
3 748

Liczba plików (załączników):
6 542

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe