Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2020 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.54.2020 z dnia 2020-06-10 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej
Zarządzenie Nr 0050.52.2020 z dnia 2020-06-08 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 0050.47.2020 z dnia 2020-05-25 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 z dnia 2020-04-22 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 z dnia 2020-04-22 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 z dnia 2020-04-22 w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 0050.41.2020 z dnia 2020-04-07 w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Długosiodle, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.36.2020 z dnia 2020-03-25 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z dnia 2020-03-25 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 z dnia 2020-03-16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 z dnia 2020-03-11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 z dnia 2020-03-11 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 z dnia 2020-03-10 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z dnia 2020-03-06 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.25.2020 z dnia 2020-03-04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z dnia 2020-03-04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 z dnia 2020-03-03 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z dnia 2020-03-02 w sprawie wprowadzenia Zasad publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z dnia 2020-02-20 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z dnia 2020-02-20 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z dnia 2020-02-20 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z dnia 2020-02-11 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z dnia 2020-02-11 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z dnia 2020-02-11 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z dnia 2020-02-10 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z dnia 2020-02-05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.10.2020 z dnia 2020-01-27 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 z dnia 2020-01-27 w sprawie sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z dnia 2020-01-27 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 z dnia 2020-01-24 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z dnia 2020-01-24 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z dnia 2020-01-23 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020.
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z dnia 2020-01-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z dnia 2020-01-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.156.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.155.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Placówkach Oświatowych Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.154.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Zarządzenie Nr 0050.153.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.152.2019 z dnia 2019-12-30 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.151.2019 z dnia 2019-12-23 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.147.2019 z dnia 2019-12-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.142.2019 z dnia 2019-11-29 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.140.2019 z dnia 2019-11-28 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 z dnia 2019-11-18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się na stanie magazynu Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Długosiodło - Magazyn F2 OC UG Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.137.2019 z dnia 2019-11-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z dnia 2019-11-13 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Młodzieży.
Zarządzenie Nr 0050.133.2019 z dnia 2019-11-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.131.2019 z dnia 2019-11-05 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.130.2019 z dnia 2019-11-05 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-07 godz. 12:56

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 753 489

Liczba pojedynczych informacji:
3 032

Liczba plików (załączników):
5 017