Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2023 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 2023-01-31 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 2023-01-30 w sprawie ogłoszenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 2023-01-23 w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowo-ogólnobudowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 2023-01-16 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 2023-01-16 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2023.
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 z dnia 2023-01-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 2023-01-04 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla osób pracujących przy monitorach ekranowych.
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 2023-01-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 2023-01-02 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego
Zarządzenie Nr 0050.153.2022 z dnia 2022-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.152.2022 z dnia 2022-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.151.2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.150.2022 z dnia 2022-12-14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.149.2022 z dnia 2022-12-09 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.148.2022 z dnia 2022-12-06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
Zarządzenie Nr 0050.147.2022 z dnia 2022-12-06 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego
Zarządzenie Nr 0050.146.2022 z dnia 2022-12-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.145.2022 z dnia 2022-11-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.144.2022 z dnia 2022-11-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.143.2022 z dnia 2022-11-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.142.2022 z dnia 2022-11-24 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.141.2022 z dnia 2022-11-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.140.2022 z dnia 2022-11-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.139.2022 z dnia 2022-11-16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
Zarządzenie Nr 0050.138.2022 z dnia 2022-11-15 w sprawie oddania w najem lokali użytkowych
Zarządzenie Nr 0050.137.2022 z dnia 2022-11-15 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.136.2022 z dnia 2022-11-14 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.135.2022 z dnia 2022-11-10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.134.2022 z dnia 2022-11-10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2033
Zarządzenie Nr 0050.133.2022 z dnia 2022-11-09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.132.2022 z dnia 2022-11-09 w sprawie bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.131.2022 z dnia 2022-11-07 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.130.2022 z dnia 2022-11-03 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle .
Zarządzenie Nr 0050.129.2022 z dnia 2022-10-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.128.2022 z dnia 2022-10-31 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.127.2022 z dnia 2022-10-31 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.126.2022 z dnia 2022-10-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.125.2022 z dnia 2022-10-17 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowych w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie Nr 0050.124.2022 z dnia 2022-10-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.123.2022 z dnia 2022-10-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.122.2022 z dnia 2022-10-10 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.121.2022 z dnia 2022-10-06 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Młodzieży.
Zarządzenie Nr 0050.120.2022 z dnia 2022-10-06 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle .
Zarządzenie Nr 0050.119.2022 z dnia 2022-10-06 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.118.2022 z dnia 2022-10-06 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.117.2022 z dnia 2022-10-06 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie Nr 0050.116.2022 z dnia 2022-10-05 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 0050.115.2022 z dnia 2022-10-03 w sprawie ogłoszenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.114.2022 z dnia 2022-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.113.2022 z dnia 2022-09-29 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 225

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe