Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2020 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.135.2020 z dnia 2020-11-25 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.134.2020 z dnia 2020-11-25 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.133.2020 z dnia 2020-11-25 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.132.2020 z dnia 2020-11-25 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.131.2020 z dnia 2020-11-20 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.130.2020 z dnia 2020-11-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.129.2020 z dnia 2020-11-13 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.128.2020 z dnia 2020-11-12 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2032 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.127.2020 z dnia 2020-11-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 2020-11-03 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.125.2020 z dnia 2020-10-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.124.2020 z dnia 2020-10-26 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.123.2020 z dnia 2020-10-20 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.122.2020 z dnia 2020-10-20 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.121.2020 z dnia 2020-10-20 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.120.2020 z dnia 2020-10-19 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.119.2020 z dnia 2020-10-19 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.118.2020 z dnia 2020-10-19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.117.2020 z dnia 2020-10-19 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę
Zarządzenie Nr 0050.116.2020 z dnia 2020-10-19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 00.50.164.2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.115.2020 z dnia 2020-10-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.114.2020 z dnia 2020-10-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.113.2020 z dnia 2020-10-13 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.112.2020 z dnia 2020-10-07 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.111.2020 z dnia 2020-10-05 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.110.2020 z dnia 2020-10-01 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.109.2020 z dnia 2020-09-30 w sprawie powołania zespołu do weryfikacji wykazu adresowo-mieszkaniowego
Zarządzenie Nr 0050.108.2020 z dnia 2020-09-30 w sprawie powołania koordynatora i zespołu ds.dostępności
Zarządzenie Nr 0050.107.2020 z dnia 2020-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.106.2020 z dnia 2020-09-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.105.2020 z dnia 2020-09-18 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.104.2020 z dnia 2020-09-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.103.2020 z dnia 2020-09-18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.102.2020 z dnia 2020-09-17 zmieniające zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2018r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie Nr 0050.101.2020 z dnia 2020-09-15 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.100.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.99.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.98.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.97.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.96.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.95.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.94.2020 z dnia 2020-09-09 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Długosiodło dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026
Zarządzenie Nr 0050.93.2020 z dnia 2020-09-07 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.92.2020 z dnia 2020-09-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.91.2020 z dnia 2020-09-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.90.2020 z dnia 2020-08-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.89.2020 z dnia 2020-08-28 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długosiodło, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
Zarządzenie Nr 0050.88.2020 z dnia 2020-08-26 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.87.2020 z dnia 2020-08-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.86.2020 z dnia 2020-08-06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-12-03 godz. 15:47

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 201 437

Liczba pojedynczych informacji:
3 148

Liczba plików (załączników):
5 296