Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2019 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów obowiązujący w Gminie Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 2019-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z dnia 2019-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 z dnia 2019-01-30 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 z dnia 2019-01-29 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z dnia 2019-01-25 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle"
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019.
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z dnia 2019-01-23 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 2019-01-23 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 z dnia 2019-01-14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 z dnia 2019-01-04 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w uchwale budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 z dnia 2019-01-03 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z dnia 2018-01-25 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.115.2017 z dnia 2017-10-02 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.98.2017 z dnia 2017-09-01 w spawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-02-18 godz. 10:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 632 095

Liczba pojedynczych informacji:
2 672

Liczba plików (załączników):
4 233