Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2021 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.66.2021 z dnia 2021-05-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.65.2021 z dnia 2021-05-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 2021-04-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.63.2021 z dnia 2021-04-29 w sprawie ogłoszenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.61.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
Zarządzenie Nr 0050.56.2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r. pn.: „Wykonanie albumu promocyjnego – Gmina Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 z dnia 2021-04-08 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 z dnia 2021-03-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 z dnia 2021-03-25 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia części nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 z dnia 2021-03-25 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 z dnia 2021-03-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 z dnia 2021-03-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.48.2021 z dnia 2021-03-12 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.47.2021 z dnia 2021-03-11 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 2021-03-11 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej w Jaszczułtach/ OSP w Jaszczułtach
Zarządzenie Nr 0050.45.2021 z dnia 2021-03-10 w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności do Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.44.2021 z dnia 2021-03-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z nieodpłatnego przewozu samochodem osobowym marki Toyota Proace Verso przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr 0050.43.2021 z dnia 2021-02-26 w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Przetycz Włościańska
Zarządzenie Nr 0050.42.2021 z dnia 2021-02-26 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokali w budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 z dnia 2021-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 z dnia 2021-02-26 w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Łączka
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 z dnia 2021-02-25 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 z dnia 2021-02-25 w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 z dnia 2021-02-25 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury w Długosiodle/ OSP w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury w Długosiodle/ OSP w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania zabudowanej nieruchomości gruntowej w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania zabudowanej nieruchomości gruntowej w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych w budynku Centrum Kultury w Długosiodle/ OSP w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 z dnia 2021-02-22 w sprawie oddanie części zabudowanej nieruchomości gruntowej w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 z dnia 2021-02-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 z dnia 2021-02-18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 z dnia 2021-02-17 w sprawie ogłoszenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 z dnia 2021-02-16 w sprawie powołania komisji do odbioru samochodu dla osób niepełnosprawnych.
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej działającej w Urzędzie Gminy w Długosiodle oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 z dnia 2021-02-08 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 z dnia 2021-02-03 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 z dnia 2021-02-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle .

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-05-14 godz. 12:23

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 725 027

Liczba pojedynczych informacji:
3 286

Liczba plików (załączników):
5 695

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe