Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2024 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.45.2024 z dnia 2024-04-10 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z dnia 2024-04-10 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.43.2024 z dnia 2024-04-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.42.2024 z dnia 2024-04-08 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Długosiodło na rok 2024
Zarządzenie Nr 0050.41.2024 z dnia 2024-04-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.40.2024 z dnia 2024-04-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.39.2024 z dnia 2024-03-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 2024-03-28 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.37.2024 z dnia 2024-03-27 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.36.2024 z dnia 2024-03-21 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 2024-03-19 w sprawie ustalenia zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.34.2024 z dnia 2024-03-19 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.33.2024 z dnia 2024-03-14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 2024-03-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 2024-03-07 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Długosiodło do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zarządzenie Nr 0050.30.2024 z dnia 2024-03-01 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.29.2024 z dnia 2024-02-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 2024-02-22 w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 2024-02-20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 2024-02-19 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej
Zarządzenie Nr 0050.25.2024 z dnia 2024-02-09 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.24.2024 z dnia 2024-02-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.23.2024 z dnia 2024-02-07 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025”
Zarządzenie Nr 0050.22.2024 z dnia 2024-02-06 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 2024-02-05 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych prawem służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 0050.20.2024 z dnia 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.19.2024 z dnia 2024-01-26 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy przyrządów sportowych do siłowni w miejscowości Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 2024-01-26 w sprawie udziału w ćwiczeniu obronnym na terenie powiatu wyszkowskiego
Zarządzenie Nr 0050.17.2024 z dnia 2024-01-23 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2024.
Zarządzenie Nr 0050.16.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w budynku byłego baru w miejscowości Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.15.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.14.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie powołania Komisji Socjalnej do przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.13.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie Nr 0050.12.2024 z dnia 2024-01-17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.11.2024 z dnia 2024-01-17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowo-ogólnobudowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.10.2024 z dnia 2024-01-15 w sprawie oddania lokalu użytkowego w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 z dnia 2024-01-10 w sprawie oddania w najem budynku gastronomicznego (budynku „baru”) na czas oznaczony do 5 lat
Zarządzenie Nr 0050.8.2024 z dnia 2024-01-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.7.2024 z dnia 2024-01-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.6.2024 z dnia 2024-01-04 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.4.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.3.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.2.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle"
Zarządzenie Nr 0050.1.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026
Zarządzenie Nr 0050.172.2023 z dnia 2023-12-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.171.2023 z dnia 2023-12-27 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy 2 agregatów prądotwórczych oraz dostawy 2 przyczep na homologowanym podwoziu dla OSP Długosiodło i OSP Jaszczułty
Zarządzenie Nr 0050.170.2023 z dnia 2023-12-19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.169.2023 z dnia 2023-12-19 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.168.2023 z dnia 2023-12-19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 466

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 753

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe