STRONA GŁÓWNA » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

i

INFORMACJA

Oświadczenia majątkowe zgodnie z Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2017.1875) są składane co roku, najpóźniej do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto, członkowie rady gminy i wójt składają oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

i

INSTRUKCJA

Aby wyszukać dane oświadczenia majątkowe należy skorzystać z opcji nr 1 lub 2.
Dla opcji nr 1 w liście rozwijanej dostępne są lata na które osoba składająca oświadczenie zadeklarowała swój stan majątku. Wybranie danego roku spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych w bazie oświadczeń majątkowych składanych wg stanu majątku na wybrany rok (kolejność alfabetyczna wg nazwiska). Opcja nr 2 służy do wyszukania danych oświadczeń wg słowa kluczowego (imię, nazwisko, stanowisko).

1. Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok:

2. Imię / Nazwisko / Stanowisko

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok 2021

Rada Gminy

Banaszek Krzysztof - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Iciński Adam Mirosław - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Jechna Kamil - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kowalski Krzysztof - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kruszewska Mariola Renata - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kępka Tomasz - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Machnowski Marek - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Pakieła Danuta - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Paradowska Teresa - Przewodniczący Rady Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Pawłowski Rafał - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Pałubiński Tadeusz Janusz - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Ponichtera Kazimiera Wiesława - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Pych Arkadiusz Krzysztof - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Zakrzewska Małgorzata - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Łazarecka Jadwiga Mirosława - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Władze Gminy i Pracownicy Urzędu

Brejnak Joanna - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Chmielewska Marzena Beata - Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Jasińska Anna - Kierownik p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej - zakład budżetowy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Jastrzębski Stanisław - Wójt Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kaniewska Magda - Referent

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Karczewska Ewa Alicja - Zastępca Wójta Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kiełczewska Beata Paulina - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kuczyński Andrzej Dariusz - Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Michalak Elżbieta Danuta - Specjalista pracy socjalnej

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Morawska Monika - Inspektor ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Orłowski Tomasz - Naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego, infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Pakieła Martyna - Inspektor Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Piotrowska Małgorzata - Naczelnik wydziału finansowo-budżetowego

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Wicińska Anna - Skarbnik

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Kachel Ewa - Dyrektor p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kmoch Urszula Jadwiga - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długosiodle

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Krysiak Ewa Urszula - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji; Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Piórkowska Katarzyna - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Rydzewska Beata - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bosewie

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Zasłona Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalekiem

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Łempicka Justyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Blochach

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-09-27 godz. 15:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
5 986 861

Liczba pojedynczych informacji:
3 748

Liczba plików (załączników):
6 542

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe