STRONA GŁÓWNA » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

i

INFORMACJA

Oświadczenia majątkowe zgodnie z Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2017.1875) są składane co roku, najpóźniej do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto, członkowie rady gminy i wójt składają oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

i

INSTRUKCJA

Aby wyszukać dane oświadczenia majątkowe należy skorzystać z opcji nr 1 lub 2.
Dla opcji nr 1 w liście rozwijanej dostępne są lata na które osoba składająca oświadczenie zadeklarowała swój stan majątku. Wybranie danego roku spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych w bazie oświadczeń majątkowych składanych wg stanu majątku na wybrany rok (kolejność alfabetyczna wg nazwiska). Opcja nr 2 służy do wyszukania danych oświadczeń wg słowa kluczowego (imię, nazwisko, stanowisko).

1. Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok:

2. Imię / Nazwisko / Stanowisko

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok 2020

Rada Gminy

Władze Gminy i Pracownicy Urzędu

Brejnak Joanna - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Chmielewska Marzena Beata - Referent

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kaniewska Magda - Referent

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Ewa Kachel - Dyrektor p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-05-14 godz. 12:23

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 725 132

Liczba pojedynczych informacji:
3 286

Liczba plików (załączników):
5 695

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe