STRONA GŁÓWNA » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

i

INFORMACJA

Oświadczenia majątkowe zgodnie z Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2017.1875) są składane co roku, najpóźniej do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto, członkowie rady gminy i wójt składają oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

i

INSTRUKCJA

Aby wyszukać dane oświadczenia majątkowe należy skorzystać z opcji nr 1 lub 2.
Dla opcji nr 1 w liście rozwijanej dostępne są lata na które osoba składająca oświadczenie zadeklarowała swój stan majątku. Wybranie danego roku spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych w bazie oświadczeń majątkowych składanych wg stanu majątku na wybrany rok (kolejność alfabetyczna wg nazwiska). Opcja nr 2 służy do wyszukania danych oświadczeń wg słowa kluczowego (imię, nazwisko, stanowisko).

1. Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok:

2. Imię / Nazwisko / Stanowisko

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok 2018

Rada Gminy

Stanisław Alfred Budek - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Renata Marzarzena Ciach - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Maria Bożena Gałązka - Przewodniczący Rady Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kazimierz Jechna - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Arkadiusz Andrzej Jechna - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Dorota Kaniewska - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Jan Kolankiewicz - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Krzysztof Kowalski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Marzena Kulesza - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Marek Machnowski - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Danuta Pakieła - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Tadeusz Janusz Pałubiński - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Anna Rosińska - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Celina Natalia Rudnik - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Jadwiga Mirosława Łazarecka - Członek Rady

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Władze Gminy i Pracownicy Urzędu

Jastrzębski Stanisław - Wójt

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Danuta Agata Bloch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Blochach

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Justyna Katarzyna Łępicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Blochach

 • Nazwa załącznika (link do pobrania)
 • Pobrano
 • Zaimportował
 • Data i czas

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-14 godz. 16:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 563 589

Liczba pojedynczych informacji:
2 524

Liczba plików (załączników):
4 053