Zarządzenie nr: 0050.140.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku

Dodano: 10 stycznia 2020 r. - godz. 09:41

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.140.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 15 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło otrzymuje brzmienie:

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło pozostają bez zmian.

§ 3.

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-05-14 godz. 12:23

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 725 184

Liczba pojedynczych informacji:
3 286

Liczba plików (załączników):
5 695

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe