STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
928 dodano (plik) baza plików [507] 278-xxxiii-2010_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-18 10:48:44
927 dodano uchwały [278] Uchwała Nr XXXIII/278/2010 Radosław Michalak 2010-03-18 10:47:04
926 dodano (plik) baza plików [506] 277-xxxiii-2010.doc Radosław Michalak 2010-03-18 10:42:29
925 dodano (plik) baza plików [505] 276-xxxiii-2010.doc Radosław Michalak 2010-03-18 10:41:47
924 dodano uchwały [277] Uchwała Nr XXXIII/277/2010 Radosław Michalak 2010-03-18 10:37:33
923 dodano uchwały [276] Uchwała Nr XXXIII/276/2010 Radosław Michalak 2010-03-18 10:35:59
922 dodano uchwały [275] Uchwała Nr XXXIII/275/2010 Radosław Michalak 2010-03-18 08:33:48
921 dodano uchwały [274] Uchwała Nr XXXIII/274/2010 Radosław Michalak 2010-03-17 16:28:26
920 dodano (plik) baza plików [504] 273-xxxiii-2010_zal_4.doc Radosław Michalak 2010-03-17 16:23:33
919 dodano (plik) baza plików [503] 273-xxxiii-2010_zal_3.doc Radosław Michalak 2010-03-17 16:23:33
918 dodano (plik) baza plików [502] 273-xxxiii-2010_zal_2.doc Radosław Michalak 2010-03-17 16:23:33
917 dodano (plik) baza plików [501] 273-xxxiii-2010_zal_1.doc Radosław Michalak 2010-03-17 16:23:33
916 dodano (plik) baza plików [500] 272-xxxiii-2010_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-17 16:19:37
915 dodano uchwały [273] Uchwała Nr XXXIII/273/2010 Radosław Michalak 2010-03-17 16:18:18
914 dodano uchwały [272] Uchwała Nr XXXIII/272/2010 Radosław Michalak 2010-03-17 16:17:19
913 dodano uchwały [271] Uchwała Nr XXXII/271/2009 Radosław Michalak 2010-03-17 16:04:25
912 dodano uchwały [270] Uchwała Nr XXXII/270/2009 Radosław Michalak 2010-03-17 16:02:18
911 dodano uchwały [269] Uchwała Nr XXXII/269/2009 Radosław Michalak 2010-03-17 15:56:29
910 dodano (plik) baza plików [499] 269-xxxii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-17 15:55:04
909 dodano (plik) baza plików [498] 268-xxxii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-17 15:54:22
908 dodano uchwały [268] Uchwała Nr XXXII/268/2009 Radosław Michalak 2010-03-17 15:50:48
907 dodano (plik) baza plików [497] 267-xxxii-2009_zal_6.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
906 dodano (plik) baza plików [496] 267-xxxii-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
905 dodano (plik) baza plików [495] 267-xxxii-2009_zal_4a.doc Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
904 dodano (plik) baza plików [494] 267-xxxii-2009_zal_4.doc Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
903 dodano (plik) baza plików [493] 267-xxxii-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
902 dodano (plik) baza plików [492] 267-xxxii-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
901 dodano (plik) baza plików [491] 267-xxxii-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
900 dodano (plik) baza plików [490] 267-xxxii-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:37:40
899 dodano uchwały [267] Uchwała Nr XXXII/267/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 17:30:11
898 dodano (plik) baza plików [489] 266-xxxii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 17:24:28
897 dodano uchwały [266] Uchwała Nr XXXII/266/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 17:19:19
896 dodano (plik) baza plików [488] zest_opis_wyd_2010.doc Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
895 dodano (plik) baza plików [487] zest_opis_doch_2010.doc Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
894 dodano (plik) baza plików [486] 265-xxxii-2009_zal_9.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
893 dodano (plik) baza plików [485] 265-xxxii-2009_zal_8.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
892 dodano (plik) baza plików [484] 265-xxxii-2009_zal_7.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
891 dodano (plik) baza plików [483] 265-xxxii-2009_zal_6.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
890 dodano (plik) baza plików [482] 265-xxxii-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
889 dodano (plik) baza plików [481] 265-xxxii-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
888 dodano (plik) baza plików [480] 265-xxxii-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
887 dodano (plik) baza plików [479] 265-xxxii-2009_zal_2a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
886 dodano (plik) baza plików [478] 265-xxxii-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
885 dodano (plik) baza plików [477] 265-xxxii-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 17:16:13
884 dodano uchwały [265] Uchwała Nr XXXII/265/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 17:05:30
883 dodano uchwały [264] Uchwała Nr XXXII/264/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 16:51:55
882 dodano (plik) baza plików [476] 263-xxxii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 16:48:17
881 dodano uchwały [263] Uchwała Nr XXXII/263/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 16:47:03
880 dodano (plik) baza plików [475] 262-xxxii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 16:43:23
879 dodano uchwały [262] Uchwała Nr XXXII/262/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 16:40:54
878 dodano (plik) baza plików [474] 261-xxxii-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 16:19:58
877 dodano uchwały [261] Uchwała Nr XXXII/261/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 16:18:30
876 dodano uchwały [260] Uchwała Nr XXXII/260/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 16:15:57
875 dodano (plik) baza plików [473] 259-xxxi-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
874 dodano (plik) baza plików [472] 259-xxxi-2009_zal_4.doc Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
873 dodano (plik) baza plików [471] 259-xxxi-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
872 dodano (plik) baza plików [470] 259-xxxi-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
871 dodano (plik) baza plików [469] 259-xxxi-2009_zal_2a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
870 dodano (plik) baza plików [468] 259-xxxi-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
869 dodano (plik) baza plików [467] 259-xxxi-2009_zal_1a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
868 dodano (plik) baza plików [466] 259-xxxi-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 16:07:42
867 dodano uchwały [259] Uchwała Nr XXXI/259/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 16:01:34
866 dodano uchwały [258] Uchwała Nr XXXI/258/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 15:58:25
865 dodano uchwały [257] Uchwała Nr XXXI/257/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 15:55:48
864 dodano uchwały [256] Uchwała Nr XXXI/256/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 15:53:02
863 dodano (plik) baza plików [465] 255-xxx-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
862 dodano (plik) baza plików [464] 255-xxx-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
861 dodano (plik) baza plików [463] 255-xxx-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
860 dodano (plik) baza plików [462] 255-xxx-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
859 dodano (plik) baza plików [461] 255-xxx-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
858 dodano (plik) baza plików [460] 255-xxx-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 15:49:19
857 dodano uchwały [255] Uchwała Nr XXX/255/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 13:47:27
856 dodano uchwały [254] Uchwała Nr XXX/254/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 13:44:24
855 dodano (plik) baza plików [459] 253-xxx-2009_zal_3.doc Radosław Michalak 2010-03-16 12:25:02
854 dodano (plik) baza plików [458] 253-xxx-2009_zal_2.doc Radosław Michalak 2010-03-16 12:25:02
853 dodano (plik) baza plików [457] 253-xxx-2009_zal_1.doc Radosław Michalak 2010-03-16 12:25:02
852 dodano uchwały [253] Uchwała Nr XXX/253/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:21:03
851 dodano uchwały [252] Uchwała Nr XXX/252/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:13:52
850 zmodyfikowano uchwały [251] Uchwała Nr XXX/251/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:13:24
849 dodano uchwały [251] Uchwała Nr XXX/252/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:12:41
848 zmodyfikowano uchwały [250] Uchwała Nr XXX/250/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:09:01
847 dodano uchwały [250] Uchwała Nr XXX/250/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 12:07:47
846 dodano (plik) baza plików [456] 249-xxx-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 11:58:37
845 dodano uchwały [249] Uchwała Nr XXX/249/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:55:32
844 dodano (plik) baza plików [455] 248-xxx-2009_zal.pdf Radosław Michalak 2010-03-16 11:53:24
843 dodano (plik) baza plików [454] 247-xxx-2009_zal.pdf Radosław Michalak 2010-03-16 11:52:42
842 dodano uchwały [248] Uchwała Nr XXX/248/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:49:17
841 dodano uchwały [247] Uchwała Nr XXX/247/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:48:48
840 dodano (plik) baza plików [453] 246-xxx-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 11:45:08
839 dodano (plik) baza plików [452] 245-xxx-2009_zal.doc Radosław Michalak 2010-03-16 11:44:42
838 dodano uchwały [246] Uchwała Nr XXX/246/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:43:23
837 dodano uchwały [245] Uchwała Nr XXX/245/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:42:55
836 dodano (plik) baza plików [451] 244-xxix-2009_zal_5.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
835 dodano (plik) baza plików [450] 244-xxix-2009_zal_4.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
834 dodano (plik) baza plików [449] 244-xxix-2009_zal_3a.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
833 dodano (plik) baza plików [448] 244-xxix-2009_zal_3.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
832 dodano (plik) baza plików [447] 244-xxix-2009_zal_2.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
831 dodano (plik) baza plików [446] 244-xxix-2009_zal_1.xls Radosław Michalak 2010-03-16 11:33:47
830 dodano uchwały [244] Uchwała Nr XXIX/244/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:29:47
829 dodano uchwały [243] Uchwała Nr XXIX/243/2009 Radosław Michalak 2010-03-16 11:26:00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 297

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936