Zapytanie ofertowe

Dodano: 03 grudnia 2020 r. - godz. 15:45

Informacja nieaktualna od: 14 grudnia 2020 r. - godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z terenu Gminy Długosiodło".

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Długosiodło w postaci:

  • Część 1 - udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),
  • Część 2 - udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn),
  • Część 3 - udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),
  • Część 4 - udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 4 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Termnin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 130, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

Pełna treść zapytania, formularz ofertowy i oświadczenie wykonawcy znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 554

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe