Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2021 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z dnia 2019-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z dnia 2019-07-22 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z dnia 2019-07-12 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z dnia 2019-06-28 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z dnia 2019-06-17 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z dnia 2019-06-04 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z dnia 2019-05-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z dnia 2019-05-24 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 2019-05-15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z dnia 2019-05-15 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 2019-05-07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 z dnia 2019-05-07 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z dnia 2019-04-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 2019-04-27 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 2019-04-24 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.56.2019 z dnia 2019-04-24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 z dnia 2019-04-24 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 z dnia 2019-04-24 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 2019-04-23 w sprawie wyznaczenia osoby do przyjmowania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 2019-04-09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z dnia 2019-04-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 2019-04-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z dnia 2019-04-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 z dnia 2019-04-02 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z dnia 2019-04-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z dnia 2019-03-29 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z dnia 2019-03-25 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 z dnia 2019-03-20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle w dniu 4 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050.39.2019 z dnia 2019-03-20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem w dniu 28 marca 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z dnia 2019-03-14 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z dnia 2019-03-01 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z dnia 2019-03-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 2019-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 2019-02-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z dnia 2019-02-19 w sprawie powołania Komisji Socjalnej do przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów obowiązujący w Gminie Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 2019-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 786

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe