Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2019 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.125.2019 z dnia 2019-10-24 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 z dnia 2019-10-18 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 0050.101.2019 z dnia 2019-09-11 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zapewnianego przez ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania dzieci/uczniów do placówek oświatowych i z powrotem
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z dnia 2019-05-22 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 2019-05-07 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 z dnia 2019-05-07 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 2019-04-27 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 2019-04-09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z dnia 2019-04-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 2019-04-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z dnia 2019-04-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 z dnia 2019-04-02 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 z dnia 2019-04-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 2019-03-04 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z dnia 2019-03-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 2019-02-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z dnia 2019-02-19 w sprawie powołania Komisji Socjalnej do przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów obowiązujący w Gminie Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 2019-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 2019-02-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z dnia 2019-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 z dnia 2019-01-30 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 z dnia 2019-01-29 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z dnia 2019-01-25 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle"
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019.
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z dnia 2019-01-23 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 2019-01-23 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 z dnia 2019-01-14 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 z dnia 2019-01-04 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w uchwale budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 z dnia 2019-01-03 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z dnia 2018-01-25 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.115.2017 z dnia 2017-10-02 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.98.2017 z dnia 2017-09-01 w spawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-12-06 godz. 13:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 122 657

Liczba pojedynczych informacji:
2 869

Liczba plików (załączników):
4 594