Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2024 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.67.2024 z dnia 2024-05-22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.65.2024 z dnia 2024-05-21 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.64.2024 z dnia 2024-05-21 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.63.2024 z dnia 2024-05-21 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 0050.62.2024 z dnia 2024-05-21 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2024/2025.
Zarządzenie Nr 0050.61.2024 z dnia 2024-05-15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2024 r. pn.: „Organizacja Festynu Rodzinnego w parku gminnym w miejscowości Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.60.2024 z dnia 2024-05-15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Długosiodło z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Organizacja Festynu Rodzinnego w parku gminnym w miejscowości Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.59.2024 z dnia 2024-05-15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.58.2024 z dnia 2024-05-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.56.2024 z dnia 2024-05-08 w sprawie zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.55.2024 z dnia 2024-05-07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2024 r. pn.: „Organizacja Dnia Rodziny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy Szlacheckie”
Zarządzenie Nr 0050.54.2024 z dnia 2024-05-07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Długosiodło z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:”Organizacja Dnia Rodziny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy Szlacheckie”
Zarządzenie Nr 0050.53.2024 z dnia 2024-04-30 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Długosiodło do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.
Zarządzenie Nr 0050.52.2024 z dnia 2024-04-30 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej
Zarządzenie Nr 0050.51.2024 z dnia 2024-04-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.50.2024 z dnia 2024-04-29 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.49.2024 z dnia 2024-04-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.48.2024 z dnia 2024-04-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.47.2024 z dnia 2024-04-17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka II w Dalekiem
Zarządzenie Nr 0050.46.2024 z dnia 2024-04-16 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.45.2024 z dnia 2024-04-10 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z dnia 2024-04-10 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.43.2024 z dnia 2024-04-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.42.2024 z dnia 2024-04-08 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Długosiodło na rok 2024
Zarządzenie Nr 0050.41.2024 z dnia 2024-04-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.40.2024 z dnia 2024-04-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.39.2024 z dnia 2024-03-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 2024-03-28 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.37.2024 z dnia 2024-03-27 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.36.2024 z dnia 2024-03-21 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 2024-03-19 w sprawie ustalenia zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.34.2024 z dnia 2024-03-19 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.33.2024 z dnia 2024-03-14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 2024-03-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 2024-03-07 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Długosiodło do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zarządzenie Nr 0050.30.2024 z dnia 2024-03-01 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.29.2024 z dnia 2024-02-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 2024-02-22 w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 2024-02-20 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 2024-02-19 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej
Zarządzenie Nr 0050.25.2024 z dnia 2024-02-09 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.24.2024 z dnia 2024-02-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.23.2024 z dnia 2024-02-07 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025”
Zarządzenie Nr 0050.22.2024 z dnia 2024-02-06 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 2024-02-05 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych prawem służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 0050.20.2024 z dnia 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.19.2024 z dnia 2024-01-26 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy przyrządów sportowych do siłowni w miejscowości Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 2024-01-26 w sprawie udziału w ćwiczeniu obronnym na terenie powiatu wyszkowskiego
Zarządzenie Nr 0050.17.2024 z dnia 2024-01-23 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2024.
Zarządzenie Nr 0050.16.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w budynku byłego baru w miejscowości Długosiodło.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 979

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe