Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2021 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 z dnia 2020-01-22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z dnia 2020-01-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z dnia 2020-01-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 z dnia 2020-01-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji w roku 2020 pn. „Prowadzenie ośrodków przedszkolnych na terenie gminny Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.156.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.155.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Placówkach Oświatowych Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.154.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Zarządzenie Nr 0050.153.2019 z dnia 2019-12-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.152.2019 z dnia 2019-12-30 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.151.2019 z dnia 2019-12-23 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.148.2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.147.2019 z dnia 2019-12-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 z dnia 2019-12-03 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.142.2019 z dnia 2019-11-29 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.140.2019 z dnia 2019-11-28 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 z dnia 2019-11-18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się na stanie magazynu Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Długosiodło - Magazyn F2 OC UG Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.137.2019 z dnia 2019-11-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z dnia 2019-11-13 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Młodzieży.
Zarządzenie Nr 0050.133.2019 z dnia 2019-11-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.131.2019 z dnia 2019-11-05 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.130.2019 z dnia 2019-11-05 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.129.2019 z dnia 2019-10-31 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.128.2019 z dnia 2019-10-31 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.125.2019 z dnia 2019-10-24 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.124.2019 z dnia 2019-10-23 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.123.2019 z dnia 2019-10-23 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.122.2019 z dnia 2019-10-23 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 z dnia 2019-10-18 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 0050.120.2019 z dnia 2019-10-16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 z dnia 2019-10-11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.116.2019 z dnia 2019-10-08 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.115.2019 z dnia 2019-10-08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia – zamiany, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.114.2019 z dnia 2019-10-08 w sprawie zamiany nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.113.2019 z dnia 2019-10-07 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.111.2019 z dnia 2019-10-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.110.2019 z dnia 2019-10-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.109.2019 z dnia 2019-10-01 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 z dnia 2019-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.107.2019 z dnia 2019-09-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.106.2019 z dnia 2019-09-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.105.2019 z dnia 2019-09-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.101.2019 z dnia 2019-09-11 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zapewnianego przez ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania dzieci/uczniów do placówek oświatowych i z powrotem
Zarządzenie Nr 0050.100.2019 z dnia 2019-09-09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.99.2019 z dnia 2019-09-09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 z dnia 2019-09-09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach .
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 z dnia 2019-09-09 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 z dnia 2019-09-05 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 z dnia 2019-08-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 z dnia 2019-08-28 w sprawie wyznaczenia osoby do przyjmowania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 z dnia 2019-08-23 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 791

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe