Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2024 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.39.2023 z dnia 2023-04-04 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach ul. Spacerowa 8 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 0050.38.2023 z dnia 2023-04-04 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie ul. Rozwojowa 19 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 0050.37.2023 z dnia 2023-04-03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.36.2023 z dnia 2023-03-31 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 z dnia 2023-03-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 z dnia 2023-03-28 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 z dnia 2023-03-27 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 z dnia 2023-03-20 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 2023-03-20 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 z dnia 2023-03-17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 z dnia 2023-03-17 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 z dnia 2023-03-15 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 z dnia 2023-03-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 2023-03-15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 2023-03-15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 2023-03-13 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 z dnia 2023-03-09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 z dnia 2023-03-06 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle .
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 z dnia 2023-02-28 w sprawie udziału w grze decyzyjnej oraz warsztatach szkoleniowych na terenie powiatu wyszkowskiego
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 z dnia 2023-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 z dnia 2023-02-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 z dnia 2023-02-27 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 z dnia 2023-02-22 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle"
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 z dnia 2023-02-07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 z dnia 2023-02-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.13.1.2023 z dnia 2023-01-31 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 z dnia 2023-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 2023-01-31 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 2023-01-30 w sprawie ogłoszenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 2023-01-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 2023-01-24 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 2023-01-23 w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowo-ogólnobudowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 2023-01-16 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 2023-01-16 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2023.
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 z dnia 2023-01-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 2023-01-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej działającej w Urzędzie Gminy w Długosiodle oraz ustalenia regulaminu jej pracy
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 2023-01-04 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla osób pracujących przy monitorach ekranowych.
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 2023-01-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 2023-01-02 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego
Zarządzenie Nr 0050.155.2022 z dnia 2022-12-30 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.154.2022 z dnia 2022-12-30 w sprawie pobierania opłat z urządzenia do karmienia kaczek
Zarządzenie Nr 0050.153.2022 z dnia 2022-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.152.2022 z dnia 2022-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Zarządzenie Nr 0050.151.2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.150.2022 z dnia 2022-12-14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.149.2022 z dnia 2022-12-09 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.148.2022 z dnia 2022-12-06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
Zarządzenie Nr 0050.147.2022 z dnia 2022-12-06 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego
Zarządzenie Nr 0050.146.2022 z dnia 2022-12-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 972

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe