Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2024 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.88.2023 z dnia 2023-08-22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.87.2023 z dnia 2023-08-18 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.86.2023 z dnia 2023-08-17 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Nr 0050.85.2023 z dnia 2023-08-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.84.2023 z dnia 2023-08-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Tropami historii – wytyczenie i oznakowanie szlaku do miejsc historycznych w Gminie Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.83.2023 z dnia 2023-08-07 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.82.2023 z dnia 2023-07-25 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.81.2023 z dnia 2023-07-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.80.2023 z dnia 2023-07-25 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.79.2023 z dnia 2023-07-24 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.78.2023 z dnia 2023-07-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.77.2023 z dnia 2023-07-12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.76.2023 z dnia 2023-07-12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2023 r. pn.: „ Tropami historii – wytyczenie i oznakowanie szlaku do miejsc historycznych w Gminie Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.75.2023 z dnia 2023-07-12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Długosiodło z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:” Tropami historii – wytyczenie i oznakowanie szlaku do miejsc historycznych w Gminie Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.74.2023 z dnia 2023-07-05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.73.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.72.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.71.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.70.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.69.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.68.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.67.2023 z dnia 2023-07-04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.66.2023 z dnia 2023-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.65.2023 z dnia 2023-06-28 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.64.2023 z dnia 2023-06-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.63.2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.62.2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.61.2023 z dnia 2023-06-19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie
Zarządzenie Nr 0050.60.2023 z dnia 2023-06-16 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.59.2023 z dnia 2023-06-01 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.58.1.2023 z dnia 2023-05-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.58.2023 z dnia 2023-05-23 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.57.2023 z dnia 2023-05-23 w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.56.2023 z dnia 2023-05-17 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.55.2023 z dnia 2023-05-17 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.54.2023 z dnia 2023-05-17 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.53.2023 z dnia 2023-05-17 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2023/2024.
Zarządzenie Nr 0050.52.2023 z dnia 2023-05-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.51.2023 z dnia 2023-05-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Zarządzenie Nr 0050.50.2023 z dnia 2023-05-08 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.49.2023 z dnia 2023-05-04 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach
Zarządzenie Nr 0050.48.2023 z dnia 2023-05-02 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.47.2023 z dnia 2023-04-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.46.2023 z dnia 2023-04-26 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.45.2023 z dnia 2023-04-21 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie Nr 0050.44.2023 z dnia 2023-04-21 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.43.2023 z dnia 2023-04-17 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.42.2023 z dnia 2023-04-14 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.41.2023 z dnia 2023-04-07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Zarządzenie Nr 0050.40.2023 z dnia 2023-04-06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 974

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe