Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2024 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.138.2023 z dnia 2023-11-07 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Długosiodło na rok 2023
Zarządzenie Nr 0050.137.2023 z dnia 2023-11-07 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.136.2023 z dnia 2023-11-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.135.2023 z dnia 2023-10-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.134.2023 z dnia 2023-10-31 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.133.2023 z dnia 2023-10-26 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urabanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania
Zarządzenie Nr 0050.132.2023 z dnia 2023-10-23 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Długosiodło prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 0050.131.2023 z dnia 2023-10-23 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.130.2023 z dnia 2023-10-20 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.129.2023 z dnia 2023-10-20 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.128.2023 z dnia 2023-10-17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.127.2023 z dnia 2023-10-17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.126.2023 z dnia 2023-10-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.125.2023 z dnia 2023-10-12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.124.2023 z dnia 2023-10-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.123.2023 z dnia 2023-10-10 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy mobilnych miasteczek rowerowych i trenażerów czasu reakcji w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło nr POIS.03.01.00-00-0220/22.
Zarządzenie Nr 0050.122.2023 z dnia 2023-10-10 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.121.2023 z dnia 2023-10-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.120.2023 z dnia 2023-10-05 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.119.2023 z dnia 2023-10-04 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.118.2023 z dnia 2023-10-04 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.117.2023 z dnia 2023-10-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.116.2023 z dnia 2023-10-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2023/2024.
Zarządzenie Nr 0050.115.2023 z dnia 2023-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.114.2023 z dnia 2023-09-28 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 2023-09-28 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.112.2023 z dnia 2023-09-28 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.111.2023 z dnia 2023-09-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.110.2023 z dnia 2023-09-25 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.109.2023 z dnia 2023-09-25 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.108.2023 z dnia 2023-09-25 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.107.2023 z dnia 2023-09-25 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.106.2023 z dnia 2023-09-25 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2023/2024.
Zarządzenie Nr 0050.105.2023 z dnia 2023-09-21 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.104.2023 z dnia 2023-09-21 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.103.2023 z dnia 2023-09-21 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.102.2023 z dnia 2023-09-21 w sprawie bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.101.2023 z dnia 2023-09-19 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.100.2023 z dnia 2023-09-19 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.99.2023 z dnia 2023-09-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.98.2023 z dnia 2023-09-13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
Zarządzenie Nr 0050.97.2023 z dnia 2023-09-13 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ustalenia stawki miesięcznego czynszu
Zarządzenie Nr 0050.96.2023 z dnia 2023-09-12 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.95.2023 z dnia 2023-09-08 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.94.2023 z dnia 2023-09-05 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.93.2023 z dnia 2023-09-05 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.
Zarządzenie Nr 0050.92.2023 z dnia 2023-08-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.91.2023 z dnia 2023-08-31 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.90.2023 z dnia 2023-08-29 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej
Zarządzenie Nr 0050.89.2023 z dnia 2023-08-28 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 976

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe