Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2021 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.104.2020 z dnia 2020-09-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.103.2020 z dnia 2020-09-18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.102.2020 z dnia 2020-09-17 zmieniające zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2018r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie Nr 0050.101.2020 z dnia 2020-09-15 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.100.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.99.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.98.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.97.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.96.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.95.2020 z dnia 2020-09-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.94.2020 z dnia 2020-09-09 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Długosiodło dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026
Zarządzenie Nr 0050.93.2020 z dnia 2020-09-07 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.92.2020 z dnia 2020-09-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.91.2020 z dnia 2020-09-02 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.90.2020 z dnia 2020-08-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.89.2020 z dnia 2020-08-28 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długosiodło, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
Zarządzenie Nr 0050.88.2020 z dnia 2020-08-26 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie Nr 0050.87.2020 z dnia 2020-08-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.86.2020 z dnia 2020-08-06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.85.2020 z dnia 2020-08-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.84.2020 z dnia 2020-08-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.83.2020 z dnia 2020-08-04 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.82.2020 z dnia 2020-08-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.81.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.80.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.79.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.78.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.76.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.75.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.74.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.73.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.72.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.71.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.69.2020 z dnia 2020-07-27 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.68.2020 z dnia 2020-07-15 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.67.2020 z dnia 2020-07-13 w sprawie Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Długosiodło.
Zarządzenie Nr 0050.66.2020 z dnia 2020-07-13 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w wyniku wichury w dniu 10 lipca 2020 r. na terenie gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.65.2020 z dnia 2020-07-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.64.2020 z dnia 2020-07-06 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców
Zarządzenie Nr 0050.63.2020 z dnia 2020-07-06 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowalnych.
Zarządzenie Nr 0050.62.2020 z dnia 2020-07-02 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.61.2020 z dnia 2020-07-02 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.60.2020 z dnia 2020-07-02 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.59.2020 z dnia 2020-07-02 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 0050.58.2020 z dnia 2020-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.57.2020 z dnia 2020-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.56.2020 z dnia 2020-06-12 zmieniające Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.55.2020 z dnia 2020-06-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 796

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe