Zarządzenie nr: 0050.32.2024 z dnia 8 marca 2024 roku

Dodano: 15 kwietnia 2024 r. - godz. 10:01

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.32.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 8 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. z 2023 r.poz.900 z późn.zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

§ 3.

Zarządzenie ma zastosowanie od 11 marca 2024 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 773 009

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe