Zarządzenie nr: 0050.45.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku

Dodano: 12 kwietnia 2024 r. - godz. 10:39

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.45.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 10 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2023 r. poz. 40/ zarządzam, co następuje :

§ 1.

Powołuję komisję w składzie:

  1. Tomasz Orłowski - przewodniczący
  2. Andrzej Kuczyński - członek
  3. Łukasz Szyszkowski - członek

§ 2.

Zadaniem komisji jest dokonanie odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 773 010

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe