Zarządzenie nr: 0050.42.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Dodano: 11 kwietnia 2024 r. - godz. 08:46

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.42.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 8 kwietnia 2024 roku

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Długosiodło na rok 2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)w związku z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się średnia powierzchnię gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Długosiodło dla celów określonych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z poźn. zm.) według stanu na dzień 31 marca 2024 r.

§ 2.

Powierzchnia, o której mowa w § 1, wynosi 4,1872 ha

§ 3.

Średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Długosiodło na rok 2023 ustalono dla celów zawartych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym.

§ 4.

Podstawa do ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Długosiodło są dane przekazane przez Wydział Finansowo-budżetowy Urzędu Gminy Długosiodło stanowiące załącznik o niniejszego zarządzenia.

§ 5.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 773 020

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe