Zarządzenie nr: 0050.35.2024 z dnia 19 marca 2024 roku

Dodano: 27 marca 2024 r. - godz. 17:03

Ostatnio zmodyfikowano: 28 marca 2024 r. - godz. 12:13

Zarządzenie Nr 0050.35.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie ustalenia zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach

na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z nieobecnością Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach w dniach 20 – 21 marca 2024 r. upoważniam Panią Grażynę Elak do zastępowania Dyrektora Szkoły.

§ 2.

Udzielam Pani Grażynie Elak na czas zastępstwa, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Dyrektora Szkoły wszelkich czynności prawnych związanych z kierowaniem szkołą podczas nieobecności Dyrektora Szkoły oraz określam zakres kompetencji w ramach zastępowania:

  • kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznym szkoły i podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowy przebieg tego procesu, zgodnie z programem pracy i organizacją szkołą.
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy szkoły oraz podejmowanie niezbędnych decyzji w celu utrzymania bezpieczeństwa pracowników.
  • wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem placówką, w tym reprezentowanie placówki, nadzór i kontrola pracowników szkoły.
  • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia szkolnego i podejmowanie decyzji w celu ochrony mienia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 910

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe