Zarządzenie nr: 0050.29.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku

Dodano: 27 marca 2024 r. - godz. 16:49

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.29.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 922

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe