Zarządzenie nr: 0050.171.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku

Dodano: 08 stycznia 2024 r. - godz. 09:39

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.171.2023

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy 2 agregatów prądotwórczych oraz dostawy 2 przyczep na homologowanym podwoziu dla OSP Długosiodło i OSP Jaszczułty

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję w składzie:

  1. Tomasz Orłowski - przewodniczący komisji,
  2. Andrzej Kuczyński - członek komisji,
  3. Łukasz Reising - członek komisji.

§ 2.

Zadaniem komisji jest dokonanie odbioru dostawy 2 agregatów prądotwórczych oraz dostawy 2 przyczep na homologowanym podwoziu dla OSP Długosiodło i OSP Jaszczułty.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 981

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe