Zarządzenie nr: 0050.169.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dodano: 22 grudnia 2023 r. - godz. 13:40

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.169.2023

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 1 roku, lokal użytkowy znajdujący się w budynku dawnej Weterynarii w Długosiodle na kondygnacji „1”, w skład którego wchodzi 1 pomieszczenie biurowe oraz 1 pomieszczenie higieniczno-sanitarne o łącznej powierzchni użytkowej 31,39 m2, na rzecz Fundacji „Długosiodło dla Zwierząt”, w celu prowadzenia działalności statutowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 791

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe