Zarządzenie nr: 0050.135.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku

Dodano: 10 stycznia 2020 r. - godz. 10:57

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.135.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Młodzieży.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.506 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół Konsultacyjny ds. Młodzieży w składzie podstawowym:

 1. Patrycja Kempisty - uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach;
 2. Dobrosława Kwiatkowska - uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach;
 3. Maciej Mikołajczyk - uczeń Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach;
 4. Jakub Łukasz Parol - uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem;
 5. Sebastian Bordon - uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem;
 6. Amelia Bułatowicz - uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle;
 7. Magdalena Grzonek - uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle;
 8. Matylda Biernat - uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle;
 9. Mateusz Jagiełło - uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle;
 10. Iwona Rębowska - uczennica Szkoły Podstawowej im.hm.ppor. AK "Zośki" T.Zawadzkiego w Sieczychach;
 11. Kacper Wołyniec - uczeń Szkoły Podstawowej im. hm.ppor. AK "Zośki" T.Zawadzkiego w Sieczychach;
 12. Amelia Rosińska - uczennica Zespołu Szkół w Starym Bosewie;
 13. Wiktoria Jagiełło - uczennica Zespołu Szkół w Starym Bosewie;
 14. Bartłomiej Baranowski - uczeń Zespołu Szkół w Starym Bosewie;
 15. Bartłomiej Nożewski - uczeń Zespołu Szkół w Starym Bosewie;

§ 2.

Skład osobowy Zespołu może zostać zmieniony w zależności od potrzeb poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Zespół i wyrażeniu zgody kandydata na uczestnictwo w pracach Zespołu.

§ 3.

 1. Zadaniem zespołu jest zapewnienie młodzieży z terenu gminy udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z jej grupą wiekową na poziomie lokalnym.
 2. Obsługę organizacyjno- techniczną prac Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Długosiodle.
 3. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.135.2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds.Młodzieży.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 16:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 891

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 031