Zarządzenie nr: 0050.147.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

Dodano: 31 grudnia 2019 r. - godz. 11:31

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.147.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 oraz 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 150.000 litrów na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego w 2020 roku

  1. Tomasz Orłowski - przewodniczący komisji
  2. Beata Kiełczewska - członek komisji
  3. Łukasz Szyszkowski - sekretarz komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Wykonanie zadania powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Regulamin działania Komisji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 14:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 684

Liczba pojedynczych informacji:
3 046

Liczba plików (załączników):
5 027