Zarządzenie nr: 0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku

Dodano: 14 stycznia 2019 r. - godz. 11:22

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.1.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 poz.994 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Udzielam Pani Katarzynie Lucynie Piórkowskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle pełnomocnictwa do dokonywania w moim imieniu, czynności prawnych i faktycznych, to jest do:
  1. reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle jego statutowych zadań przed organami władzy i administracji publicznej oraz osobami fizycznymi;
  2. do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego;
  3. do reprezentowania przed sądami , organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw radcy prawnemu lub adwokatowi;
  4. wytaczanie powództw o roszczenie alimentacyjne na rzecz obywateli;
  5. podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu mieniem.
 2. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

§ 2.

Pełnomocnictwo udziela się na czas pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub do odwołania pełnomocnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 797

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822