Zarządzenie nr: 0050.64.2019 z dnia 22 maja 2019 roku

Dodano: 28 maja 2019 r. - godz. 12:56

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.64.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.

Na podstawie art 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. z 2018r. , poz.996 z późn. zm. / oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2019r. poz.506/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam arkusz organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam:
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Bosewie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 015

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064