Zarządzenie nr: 0050.60.2019 z dnia 7 maja 2019 roku

Dodano: 10 maja 2019 r. - godz. 14:35

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.60.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.

Na podstawie art 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks Nr 7 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam: Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Bosewie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-04 godz. 09:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 662 301

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 947