Zarządzenie nr: 0050.48.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Dodano: 09 kwietnia 2019 r. - godz. 09:15

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.48.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 oraz 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje Komisje Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę parkingu na działkach nr 753/2; 772/2 w miejscowości Długosiodło w następującym składzie:

  1. Tomasz Orłowski - przewodniczący komisji
  2. Andrzej Kuczyński - członek komisji
  3. Iwona Bułatowicz - sekretarz komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Wykonanie zadania powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Regulamin działania Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 453

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936