Zarządzenie nr: 0050.42.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku

Dodano: 02 marca 2021 r. - godz. 10:15

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokali w budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udostępnić na czas nieoznaczony lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle na kondygnacji „2”, składające się z pomieszczeń nr: 124, 123, 121, 132, 131, 130 i 129 o łącznej powierzchni użytkowej 137,30 m2, w tym pomieszczenia pomocniczego na kondygnacji „0” o powierzchni użytkowej 23,46 m2 oraz prawo do korzystania z części wspólnej budynku o łącznej powierzchni użytkowej 147,10 m2, w części 104,20 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, w celu prowadzenia działalności statutowej, tj. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

§ 2.

Szczegółowe warunki udostępnienia lokali zostaną określone w porozumieniu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 966

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe