Zarządzenie nr: 0050.14.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku

Dodano: 27 sierpnia 2018 r. - godz. 13:35

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 01 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło wprowadza się nastepujące zmiany:

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 773

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671