Zarządzenie nr: 0050.18.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku

Dodano: 05 lutego 2021 r. - godz. 10:31

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.18.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 3 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie § 19 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019. , poz.1282) oraz §9 ust.3 i 4 Zarządzenia Nr 12/2009 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Długosiodle zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję egzaminacyjną w składzie:

  1. Ewa Alicja Karczewska - przewodniczący komisji
  2. Alina Barbara Świderek - członek komisji
  3. Małgorzata Piotrowska - członek komisji.

§ 2.

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie w dniu 16 lutego 2021 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Justyny Pokory referenta ds.płac.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 666

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe