Zarządzenie nr: 0050.17.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku

Dodano: 02 lutego 2021 r. - godz. 12:49

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.17.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 1 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle .

Na podstawie art 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. z 2020r. , poz.910 z późn.zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks Nr 4 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 luty 2021 r.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 668

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe