Zarządzenie nr: 0050.146.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dodano: 13 stycznia 2021 r. - godz. 12:56

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.146.2020

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

§ 1.

Przyjąć „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Długosiodło na lata 2021-2023”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przycięcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 934

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe