Zarządzenie nr: 0050.140.2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku

Dodano: 16 grudnia 2020 r. - godz. 09:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.140.2020

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 1 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 274 ust. 3 oraz 273 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1175), a także standardami 1000 oraz 2040 Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiącego załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Długosiodło oraz jednostkach organizacyjnych „Księgę Procedur Audyty Wewnętrznego” wraz z załącznikami.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi wewnętrznemu, zobowiązanemu do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Długosiodło.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 11)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 811

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe