Zarządzenie nr: 0050.22.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku

Dodano: 21 lutego 2019 r. - godz. 11:20

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.22.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 19 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej do przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Urzędzie Gminy w Długosiodle

Na podstawie § 3 ust.2 Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej w zakresie przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe - zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje Komisję Socjalną do prac związanych z przyznawaniem pożyczek na cele mieszkaniowe w następującym składzie:

  1. Ewa Zadrożna - Przewodniczący komisji,
  2. Wojciech Trentowski - zastępca przewodniczącego,
  3. Krzysztof Pochmara - członek komisji,
  4. Joanna Zdunek - członek komisji,
  5. Iwona Hawryluk Wdowiak - członek komisji,
  6. Barbara Gałązka - członek komisji,
  7. Andrzej Kuczyński- członek komisji,
  8. Elżbieta Michalak - członek komisji,
  9. Jolanta Szyszkowska - członek komisji,
  10. Marek Kaniewski - Członek komisji.

§ 2.

Zakres działania Komisji Socjalnej określa Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej w zakresie przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 291 335

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822