Zarządzenie nr: 0050.18.2020 z dnia 20 lutego 2020 roku

Dodano: 21 lutego 2020 r. - godz. 08:19

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.18.2020

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 15 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło Załącznik Nr 6 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło otrzymuje brzmienie:

"Załącznik Nr 6
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Długosiodło

Zatrudnienie
w Urzędzie Gminy Długosiodło

1. Wójt Gminy 1
2. Zastępca Wójta 1
3. Sekretarz Gminy 1
4. Skarbnik Gminy 1
5. Wydział Organizacyjny 5
6. Wydział Finansowo – Budżetowy 6
7. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 8
8. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 1
9. Stanowisko ds. obronnych i ewidencji działalności gospodarczej 1
10. Stanowisko ds. oświaty i kadr 1
11. Stanowisko ds. płac 1
12. Stanowisko ds. ewidencji ludności 1
13. Stanowisko ds. obsługi prawnej -
14 Stanowisko ds. informatyki 1
Razem 29

"

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 632 122

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe