Zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera, świadczenie usług dostępu do internetu

Dodano: 20 kwietnia 2010 r. - godz. 14:44

Ostatnio zmodyfikowano: 02 lipca 2010 r. - godz. 14:25

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Treść ogłoszenia:

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu oraz świadczenie usług dostępu do internetu dla 286 gospodarstw domowych na terenie Gminy Długosiodło.

Data i czas dodania:

20 kwietnia 2010 r. - godz. 14:44

Data i czas ostatniej modyfikacji:

02 lipca 2010 r. - godz. 14:25

Rodzaj zamówienia:

brak informacji

Numer ogłoszenia:

brak informacji

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Orłowski [kontakt]

Termin składania ofert:

02 czerwca 2010 r. - godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

02 czerwca 2010 r. - godz. 12:15

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 17)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 16:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 928

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 031