ID 20

Tytuł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

03 grudnia 2010 r. - godz. 17:52

Termin składania ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 13:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

20 grudnia 2010 r. - godz. 17:31

Termin otwarcia ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 13:15

ID 19

Tytuł:

Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 180.000 litrów  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

03 grudnia 2010 r. - godz. 10:47

Termin składania ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

22 grudnia 2010 r. - godz. 15:45

Termin otwarcia ofert:

15 grudnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 18

Tytuł:

Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

08 października 2010 r. - godz. 15:39

Termin składania ofert:

21 października 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

26 października 2010 r. - godz. 14:59

Termin otwarcia ofert:

21 października 2010 r. - godz. 12:15

ID 17

Tytuł:

Wykonanie oświetlenia ulicznego ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

07 października 2010 r. - godz. 16:10

Termin składania ofert:

25 października 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

15 listopada 2010 r. - godz. 17:01

Termin otwarcia ofert:

25 października 2010 r. - godz. 12:15

ID 16

Tytuł:

Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

03 września 2010 r. - godz. 16:40

Termin składania ofert:

20 września 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

01 października 2010 r. - godz. 15:54

Termin otwarcia ofert:

20 września 2010 r. - godz. 12:15

ID 15

Tytuł:

Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 2300 ton ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

03 września 2010 r. - godz. 13:52

Termin składania ofert:

14 września 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

16 września 2010 r. - godz. 13:32

Termin otwarcia ofert:

14 września 2010 r. - godz. 12:15

ID 14

Tytuł:

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu oraz świadczenie usług dostępu do internetu ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

19 sierpnia 2010 r. - godz. 15:51

Termin składania ofert:

27 października 2010 r. - godz. 14:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

08 marca 2011 r. - godz. 16:13

Termin otwarcia ofert:

27 października 2010 r. - godz. 14:15

ID 13

Tytuł:

Termomodernizacja budynku ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

18 sierpnia 2010 r. - godz. 13:04

Termin składania ofert:

03 września 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

23 września 2010 r. - godz. 15:40

Termin otwarcia ofert:

03 września 2010 r. - godz. 12:15

ID 12

Tytuł:

Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Długosiodło ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

06 sierpnia 2010 r. - godz. 16:17

Termin składania ofert:

24 sierpnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

27 sierpnia 2010 r. - godz. 14:38

Termin otwarcia ofert:

24 sierpnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 11

Tytuł:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

05 sierpnia 2010 r. - godz. 12:04

Termin składania ofert:

16 sierpnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

23 sierpnia 2010 r. - godz. 13:47

Termin otwarcia ofert:

16 sierpnia 2010 r. - godz. 12:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 746

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061