ID 10

Tytuł:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

14 maja 2010 r. - godz. 15:14

Termin składania ofert:

01 czerwca 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

22 czerwca 2010 r. - godz. 15:00

Termin otwarcia ofert:

01 czerwca 2010 r. - godz. 12:15

ID 9

Tytuł:

Zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera, świadczenie usług dostępu do internetu ←

Status:

Unieważniony (brak ofert, złożone oferty niezgodne ze specyfikacją lub unieważniono ze względów proceduralnych)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

20 kwietnia 2010 r. - godz. 14:44

Termin składania ofert:

02 czerwca 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

02 lipca 2010 r. - godz. 14:25

Termin otwarcia ofert:

02 czerwca 2010 r. - godz. 12:15

ID 8

Tytuł:

Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolniczego Plewki - Stare Suski ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

01 kwietnia 2010 r. - godz. 17:01

Termin składania ofert:

20 kwietnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

11 maja 2010 r. - godz. 16:26

Termin otwarcia ofert:

20 kwietnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 7

Tytuł:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Stare Bosewo - Przetycz Włościańska ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

01 kwietnia 2010 r. - godz. 16:57

Termin składania ofert:

20 kwietnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

11 maja 2010 r. - godz. 16:34

Termin otwarcia ofert:

20 kwietnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 6

Tytuł:

Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 4600 ton. ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

25 marca 2010 r. - godz. 15:35

Termin składania ofert:

08 kwietnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

14 kwietnia 2010 r. - godz. 16:05

Termin otwarcia ofert:

08 kwietnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 5

Tytuł:

Termomodernizacja części budynku administracyjno-gospodarczego oraz wymiana pokrycia dachów. ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

24 marca 2010 r. - godz. 18:05

Termin składania ofert:

14 kwietnia 2010 r. - godz. 13:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

11 maja 2010 r. - godz. 16:32

Termin otwarcia ofert:

14 kwietnia 2010 r. - godz. 13:15

ID 4

Tytuł:

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Długosiodle. ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

24 marca 2010 r. - godz. 18:02

Termin składania ofert:

14 kwietnia 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

06 maja 2010 r. - godz. 15:54

Termin otwarcia ofert:

14 kwietnia 2010 r. - godz. 12:15

ID 3

Tytuł:

Rozbudowa i adaptacja części istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej.  ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

10 marca 2010 r. - godz. 15:33

Termin składania ofert:

31 marca 2010 r. - godz. 13:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

16 kwietnia 2010 r. - godz. 16:34

Termin otwarcia ofert:

31 marca 2010 r. - godz. 13:15

ID 2

Tytuł:

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych oraz adaptacja budynku gospodarczego na zaplecze socjalno-sportowe. ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

10 marca 2010 r. - godz. 15:28

Termin składania ofert:

29 marca 2010 r. - godz. 12:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

21 kwietnia 2010 r. - godz. 17:43

Termin otwarcia ofert:

29 marca 2010 r. - godz. 12:15

ID 1

Tytuł:

Wykonanie map oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło ←

Status:

Rozstrzygnięty (spośród złożonych ofert poprawnych merytorycznie wybrano ofertę najkorzystniejszą)

Rodzaj zamówienia:

-

Data i czas dodania:

04 marca 2010 r. - godz. 17:05

Termin składania ofert:

15 marca 2010 r. - godz. 11:00

Data i czas ostatniej modyfikacji:

31 marca 2010 r. - godz. 15:55

Termin otwarcia ofert:

15 marca 2010 r. - godz. 11:15

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-16 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 019 403

Liczba pojedynczych informacji:
2 837

Liczba plików (załączników):
4 551