Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2030
Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 2018-12-17 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/415/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Długosiodło
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 2018-11-23 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 2018-11-23 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXXIII/419/2018 z dnia 2018-11-14 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXXIII/418/2018 z dnia 2018-11-14 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/400/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/350/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXXIII/417/2018 z dnia 2018-11-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/416/2018 z dnia 2018-11-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXXIII/415/2018 z dnia 2018-11-14 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXXIII/414/2018 z dnia 2018-11-14 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXII/413/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Budy Przetycz – Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXII/412/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXII/411/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr XXXII/410/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr XXXII/409/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXII/408/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XXXII/407/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXXII/406/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXXII/405/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXXII/404/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/382/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr XXXII/403/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/379/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXXII/402/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXXII/401/2018 z dnia 2018-10-16 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/352/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXXII/400/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/350/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXXII/399/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/349/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś”
Uchwała Nr XXXII/398/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/348/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość - Dalekie”
Uchwała Nr XXXII/397/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/347/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”
Uchwała Nr XXXII/396/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/346/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr XXXII/395/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/345/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr XXXII/394/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/344/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr XXXII/393/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2018-2020
Uchwała Nr XXXII/392/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwała Nr XXXII/391/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXXII/390/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXI/389/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXI/388/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXXI/387/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/339/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXXI/386/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXXI/385/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXXI/384/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Długosiodło do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/383/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXX/382/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr XXX/381/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXX/380/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXX/379/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXX/378/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/377/2018 z dnia 2018-07-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/376/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 612

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061