Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2019 (wszystkie)

Uchwała Nr XVII/146/2008 z dnia 2008-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2005 – 2015.
Uchwała Nr XVII/145/2008 z dnia 2008-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013.
Uchwała Nr XVII/144/2008 z dnia 2008-09-26 w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do realizacji projektu pod nazwą "Budowa sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin powiatu wyszkowskiego".
Uchwała Nr XVII/143/2008 z dnia 2008-09-26 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 sierpnia 2008r.
Uchwała Nr XVI/142/2008 z dnia 2008-08-21 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
Uchwała Nr XVI/141/2008 z dnia 2008-08-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2005 – 2015.
Uchwała Nr XVI/140/2008 z dnia 2008-08-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013.
Uchwała Nr XVI/139/2008 z dnia 2008-08-21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XVI/138/2008 z dnia 2008-08-21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długosiodło na lata 2008 - 2015
Uchwała Nr XVI/137/2008 z dnia 2008-08-21 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/136/2008 z dnia 2008-06-27 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013.
Uchwała Nr XV/135/2008 z dnia 2008-06-27 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2005 – 2015.
Uchwała Nr XV/134/2008 z dnia 2008-06-27 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
Uchwała Nr XV/133/2008 z dnia 2008-06-27 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle.
Uchwała Nr XV/132/2008 z dnia 2008-06-27 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Gminnego Centrum Informacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.
Uchwała Nr XV/131/2008 z dnia 2008-06-27 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla placówek oświatowych
Uchwała Nr XV/130/2008 z dnia 2008-06-27 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przejęcia w zarząd dróg powiatowych.
Uchwała Nr XV/129/2008 z dnia 2008-06-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu
Uchwała Nr XV/128/2008 z dnia 2008-06-27 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Blochy.
Uchwała Nr XIV/127/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XIV/126/2008 z dnia 2008-05-30 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
Uchwała Nr XIV/125/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr XIV/124/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/123/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chrzczanka Włościańska"
Uchwała Nr XIV/122/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło"
Uchwała Nr XIV/121/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Blochy"
Uchwała Nr XIV/120/2008 z dnia 2008-05-30 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Pomocy Społecznej "Uwierzyć w siebie"
Uchwała Nr XIII/119/2008 z dnia 2008-04-14 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
Uchwała Nr XIII/118/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku
Uchwała Nr XIII/117/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie bonifikaty na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIII/116/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zbycia nieruchomości – lokali mieszkalno-usługowych wraz z udziałem w gruncie
Uchwała Nr XIII/115/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/98/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2008 roku.
Uchwała Nr XIII/114/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr XIII/113/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Uchwała Nr XIII/112/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XIII/111/2008 z dnia 2008-04-14 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/96 Rady Gminy w Długosiodle w sprawie utworzenia zespołu placówek w Starym Bosewie.
Uchwała Nr XIII/110/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa i ustalenia inkasenta.
Uchwała Nr XIII/109/2008 z dnia 2008-04-14 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XIII/108/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XIII/107/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XII/106/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XII/105/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Uchwała Nr XII/104/2008 z dnia 2008-02-22 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
Uchwała Nr XII/103/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2008 roku
Uchwała Nr XII/102/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2008 rok.
Uchwała Nr XII/101/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2008 rok
Uchwała Nr XII/100/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie współfinansowania odnowy drogi powiatowej.
Uchwała Nr XII/99/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
Uchwała Nr XII/98/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Uchwała Nr XII/97/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Długosiodło.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-03-21 godz. 16:09

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 673 007

Liczba pojedynczych informacji:
2 691

Liczba plików (załączników):
4 277