Uchwała nr: XVII/196/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku

Dodano: 21 grudnia 2016 r. - godz. 10:38

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XVII/196/2016

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło ustala co następuje:

§ 1.

Określa się wzory formularzy informacji w sprawie podatku:

  1. od nieruchomości,
  2. rolnego,
  3. leśnego

stanowiące załączniki 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzory formularzy deklaracji w sprawie podatku:

  1. od nieruchomości,
  2. rolnego,
  3. leśnego

stanowiące załączniki 4-6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 595

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061