Uchwała nr: XLV/541/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dodano: 07 lutego 2024 r. - godz. 13:32

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLV/541/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2024 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 58 ust. 1 Statutu Gminy Długosiodło zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/391/2018 z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz. 10342 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Długosiodło na 2024 rok:

  1. Komisji Budżetu i Inwestycji stanowiący załącznik nr 1.
  2. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia stanowiący załącznik nr 2.
  3. Komisji Rolnictwa i Rozwoju stanowiący załącznik nr 3.
  4. Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 4.
  5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 345

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 753

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe