Uchwała nr: XLIV/522/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku

Dodano: 22 stycznia 2024 r. - godz. 13:15

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIV/522/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2464 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło, uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Długosiodło wyraża zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku budżetowym 2024 na następujących liniach:

  1. nr 1: Długosiodło – Długosiodło przez Plewki, Wólka Grochowa;
  2. nr 2: Długosiodło – Długosiodło przez Kalinowo, Jaszczułty;
  3. nr 3: Długosiodło – Długosiodło przez Marianowo, Sieczychy;
  4. nr 4: Długosiodło – Długosiodło przez Nowa Pecyna;
  5. nr 5: Długosiodło – Długosiodło przez Prabuty, Grądy Szlacheckie, Olszaki;
  6. nr 6: Długosiodło – Długosiodło przez Dębienicę, Augustowo.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-17 godz. 15:07

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 619 023

Liczba pojedynczych informacji:
4 248

Liczba plików (załączników):
7 772

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe