Uchwała nr: VIII/78/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 14:05

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/78/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2018 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 761

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061