Uchwała nr: VIII/75/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 13:53

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/75/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy Długosiodło postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 641

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061