Uchwała nr: VIII/71/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 13:25

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/71/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/391/2018 r. Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło (Dz.U.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r. poz.10342 z późn.zm) Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Długosiodło otrzymuje brzmienie:

"WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  1. Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle.
  3. Przedszkole Samorządowe w Długosiodle.
  4. Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Blochach.
  5. Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Dalekiem
  6. Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
  7. Zespół Szkół w Starym Bosewie
  8. Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle z filiami w Blochach i Starym Bosewie.
  9. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Długosiodle
  10. Zakład Gospodarki Komunalnej."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 394

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe